Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

En tættere relation til fonde

Veltilrettelagte netværksmøder med fondsrepræsentanter styrker relationen til fonde, som er særligt interessante for Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Af Marianne Holmer, , 23-11-2021

Kære medarbejder

Besøget af NNF's NAT-TECH panel gik fantastisk godt, og jeg vil gerne takke alle forskere, som fremlagde de nyeste idéer til projekter og større indsatser. Hele dagen forløb imponerende og professionelt i et tætpakket og velforberedt program. Panelet var yderst tilfreds med besøget, og vi er nu i dialog omkring opfølgning på de forskellige fremlæggelser.

I sidste uge havde vi også besøg af Poul Toft Frederiksen fra Poul Due Jensens fond, hvor forskere fra FKF og Biologi fremlagde idéer og fredag var direktør Hanne Haack for Aage V. Jensens Naturfond på besøg hos Biologisk Institut. Også disse besøg forløb yderst professionelt, og vi har fået supergode tilbagemeldinger.

Jeg oplever, at både gæster og forskere får rigtigt meget ud af besøgene, hvor man kan tale sammen uformelt og stille både de lette og de svære spørgsmål. Jeg håber, at disse besøg kan synliggøre fakultetets forskning overfor fondene og gøre os mere konkurrencedygtige, således tiden dermed er givet godt ud.

I denne og næste uge vil der være drøftelser i samarbejdsudvalg og de akademiske råd omkring SDU’s planer for regionalisering. Flere af de berørte universiteter i de store byer har meldt detaljerede planer ud. Det er ikke gået stille for sig i medierne, hvor der er bred modstand imod planerne - ikke kun fra universiteterne, men også fra erhvervslivet. Vi kan håbe, at denne solide modstand kan besinde politikerne til at holde igen med reduktionerne.

Det er således vigtigt at være opmærksom på, at SDU’s planer er et oplæg til forhandling. Alle universiteter er tvunget til at melde 10% ind, men på SDU argumenteres grundigt for, at SDU friholdes fra en så kraftig reduktion, ikke mindst begrundet i SDU’s tilstedeværelse i hele regionen. For at imødekomme ønsket om IT-uddannelser i Vejle, har SDU fremlagt et forslag til et campus i Vejle med syv IT-uddannelser fra NAT og TEK med op 1200 studerende i 2030. Også dette giver ophav til en del debat i medierne, da det ses som et modspil til IT-universitetet, som kom først med et ønske om at placere sig i Vejle. SDU argumenterer ud fra eksisterende aftaler i IT-vest og IT-øst samarbejdet, hvor det er universiteterne i de respektive regioner, som udbyder uddannelser i regionen.

I sidste uge kom resultaterne fra APV, og arbejdsmiljøudvalgene går nu i gang med at analysere tallene. Helt overordnet ser det ud til, at vi lykkes bedre med den nære ledelse end tidligere. Det er positivt, da vi har arbejdet meget med den nære ledelse i de seneste år. Vi er stadig udfordret på stress og følger her resten af universitetet.

Jeg er rigtig ked af at se, at der på vores fakultet er indmeldinger om mobning, fysisk og psykisk vold. Det er ikke acceptabelt. Jeg håber, at alle som føler sig udsat, benytter sig af de mange som gerne hjælper i en sådan situation, hvor man kan gå til den nærmeste leder, til arbejdsmiljørepræsentanterne, og til tillidsrepræsentanterne. Det er vigtigt, at vi har et psykologisk trygt arbejdsmiljø på hele vores fakultet. 

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 23.11.2021