Skip to main content
DA / EN
Onlineundervisning

Refleksioner over forårets onlineundervisning

Forårssemesteret 2021 var som året før præget af nedlukningen som følge af COVID-19. Det meste af undervisningen var ren onlineundervisning, og kun laboratorieundervisningen var undtaget og blev afviklet næsten som normalt.

Af Poul Nielsen og Finn Kirpekar, 14-12-2021

 I håb om at høste nogle vigtige erfaringer har vi kigget på de generelle budskaber fra de kursusevalueringer, der blev foretaget og studienævnsbehandlet fra forårssemesteret. I det følgende gennemgår vi de vigtigste tendenser.

Hvad siger de studerende?

De studerende har været meget forstående over for vilkårene. De giver generelt udtryk for tilfredshed med deres undervisere og uddeler ikke mindst ros for en ekstra indsats til de mange løstansatte instruktorer m.fl., som de ofte møder i holdundervisningen.

Der er dog ingen tvivl om, at de har savnet ”real-life” oplevelsen. Online undervisning opleves mere ”kedelig” end undervisning med tilstedeværelse, og interaktionen med underviser og medstuderende er simpelthen vanskeligere. Online gruppearbejde fungerer i en del tilfælde ikke ret godt, idet der f.eks. var svært at komme i gang med et konstruktivt samarbejde. Det er i det hele taget tydeligt, at mange studerende har været meget påvirket af isolationen, hvilket også ses i div. studiemiljøundersøgelser.

Ikke desto mindre giver mange studerende udtryk for, at video-optaget undervisning - først og fremmest optagne forelæsninger - er noget de gerne ser udbredt også efter nedlukningsperioden. Det giver fleksibilitet, at man kan tilgå en video, når det passer en, og se den flere gange også i forbindelse med eksamenslæsningen. Nogle studerende påpeger dog også, at optagne forelæsninger giver dårligere kommunikationsmuligheder med underviseren

Enkelte undervisere roses i denne forbindelse for at have ændret undervisningsformatet til et mere ”flipped classroom” koncept, hvor videoerne lægges ud som forberedelse, hvorefter der laves en mere dialogbaseret undervisning.

Hvad tænker underviserne?

Idéen om optagne forelæsninger giver anledning til en del debat blandt underviserne og på institutterne – en debat der pågår i flere danske universitetsmiljøer og til dels også i pressen.

Mange undervisere er tøvende overfor optagne forelæsninger af såvel pædagogiske som personlige grunde. Nogle er bekymrede for fejlfindingskultur, og andre føler det som en decideret stressfaktor at blive optaget. På den pædagogiske side er mange bekymrede for, at studerende ser forelæsninger som det vigtigste undervisningselement og kommer til at prioritere flere gennemsyn af disse fremfor at arbejde med lærebog og opgaver. Endelig er mange undervisere bekymret for fremmødet til den fysiske undervisning og for at miste den interaktion med de studerende, som de trods alt har mulighed for også i auditoriet.

Nogle undervisere er på den anden side helt uden bekymringer og opsatte på at udnytte teknologien herunder video- og andre onlineværktøjer i nye undervisningskoncepter.

Hvad tænker studieledelsen?

Der er ingen tvivl om at online undervisning, herunder optaget undervisning, kan bruges til mange ting, der rækker udover en nedlukningsperiode. Det kan f.eks. være i forbindelse med efteruddannelse, hvor deltagerne passer et job ved siden af studiet. Det kan også være i et undervisningskoncept, som nævnt ovenfor, hvor videoer ses som en del af de studerendes forberedelse til den egentlige og mere dialogbaserede undervisning. Det vil vi som studieledelse bakke op om.

Der er dog heller ingen tvivl om, at vi aldrig må erstatte hele eller dele af undervisningen med ”passiv” videoundervisning uden samtidigt at tænke ind, hvorledes aktiv læring så skal foregå. På trods af den gennemgående envejskommunikation, giver selv store forelæsninger trods alt mulighed for interaktion og en følelse af fællesskab, som vi tror på er afgørende for studiemiljøet. Endelig lægger også undervisernes arbejdsmiljø os meget på sinde, og på denne baggrund vil vi ikke pålægge underviserne at optage deres normale undervisning.

Det er dog meget tydeligt, at den lange nedlukningsperiode både har skubbet til vores opfattelse af god undervisning og sat gang i ny innovation inden for uddannelse. Fremtiden vil vise, hvordan det kommer til at påvirke de naturvidenskabelige uddannelser. 

Med venlig hilsen

Finn Kirpekar, Studieleder for Naturvidenskab og Poul Nielsen, prodekan for uddannelse, Naturvidenskab

Redaktionen afsluttet: 14.12.2021