Skip to main content
Dekanens ord

Glædelig jul og godt nytår

Et ganske særligt år går på hæld.

Af Marianne Holmer, , 16-12-2021

Kære medarbejder

Endnu et år er gået, og det er nu det sidste ”Dekanens ord” i 2021. Julen står for døren, og endnu en gang er det i skyggen af Corona. Selvom universitetet er åbent, og vi kan gennemføre forskning og undervisning, når blot vi har et Corona-pas, har vi valgt at lægge nogle eksaminer om til online i den første uge af januar.

Det gør vi ikke mindst for at sikre, at der er ledige lokaler til de eksaminer, som skal afholdes fysisk, og som kræver ekstra plads for at overholde afstandskravene. Jeg krydser fingre for, at de nye tiltag virker med hurtig udrulning af 3. stik for at forhindre, at Omikron-varianten får overtag. Det er meget svært på nuværende tidspunkt at vurdere, hvordan de næste måneder kommer til at se ud. Vi har prøvet det før og kan hurtigt omstille til online undervisning og hjemmearbejde, men det har omkostninger i form af ekstraarbejde og forringet kvalitet i, for eksempel, undervisningen. Med andre ord: En situation, som vi gerne er foruden.

Corona har præget en stor del af 2021, men efter sommer har der været meget høj aktivitet inden for både forskning og undervisning. Der er ansat mange nye medarbejdere fra både ind- og udland på (opsparede) midler fra forskningsprojekter, og det har skabt travlhed hele vejen rundt. Der er hjemtaget mange flotte bevillinger hen over efteråret, og det er gået godt med undervisningen. Vi har arbejdet med strategien og gennemført en APV, som vi har fået megen ros for, da der er fremgang på mange områder.

Omvendt har udrulningen af nye IT-systemer inden for administrationen tæret på kræfterne og krævet ekstra tålmodighed, men vi håber, at det bliver godt og letter arbejdet i den sidste ende. Arbejdet med ”Regionalisering af uddannelser” og institutionsplanen har været frustrerende, ikke mindst da vores aftagere efterlyser flere og ikke færre kandidater inden for naturvidenskab. Det er bare et lille udpluk af de mange ting, der er sket i årets løb, og som afspejler hverdagen på et universitet.

Det er en dynamisk arbejdsplads, hvor dagene sjældent ligner hinanden. Det stiller krav til medarbejderne, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle medarbejdere for den store indsats, som I lægger dagligt på Det Naturvidenskabelige Fakultet og SDU. Det er kun takket være jeres indsats, at vi lykkes med så meget, som vi har set i 2021. Det er en stor fornøjelse at arbejde sammen med jer alle – både online og i det fysiske møde.

Jeg håber, at I får en god juletid, uden at den bliver påvirket alt for meget af Corona. I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 16.12.2021