Skip to main content
DA / EN
Optag 2021

Årets optag på fakultetet er tilfredsstillende

Det Naturvidenskabelige Fakultet byder velkommen til knap 500 nye studerende i denne uge.

Af Trine Søndergaard, , 01-09-2021

Antallet er næsten det samme som sidste år, men i lyset af antal optagne til naturvidenskab på landsplan og til SDU, er der alligevel grund til at glæde sig over resultatet. Derudover har fakultetet i år en fin søgning til kandidatuddannelserne.

Alle universiteter oplever tilbagegang i antallet af optagne i forhold til året før. SDU har den største tilbagegang på 12 %. Københavns Universitet går 2 % tilbage, Aarhus Universitet 3 % og IT-Universitetet har en tilbagegang på 10 %.

Ser man på SDU’s tilbagegang fordelt på fakulteter har Det Tekniske Fakultet den største tilbagegang på 22 %. Det skal dog holdes op imod, at fakultetet i år har indført skærpede karakterkrav. Humaniora går 16 % tilbage, Samfundsvidenskab 9 % og Sundhedsvidenskab 4 %. Det Naturvidenskabelige Fakultet går 1 % tilbage og holder således næsten status quo i forhold til sidste år.

– På landsplan ses en tilbagegang for naturvidenskab på 7 %, hvilket er ærgerligt for det samlede område, men set i det perspektiv er fakultetets optagelsestal tilfredsstillende i år, siger sekretariatschef Niels Kring.

De to dimensionerede uddannelser Biologi og Biomedicin har haft fremgang i antallet af ansøgninger, hvilket har øget karaktergennemsnittet for de optagne. Begge uddannelser er i år blandt de 17 SDU-uddannelser, som har adgangskvotient og afviste ansøgere. Biologi tilbyder studieplads til 76, mens tallet for Biomedicin er 112.

Farmaci tilbyder plads til 128 nye studerende.

Kemi løber med årets største stigning i tilbudte pladser. Sidste år optog uddannelsen 16 studerende, hvilket i år er steget til 25. Tallene er forholdsvis små, men i forhold til 2017, hvor Kemi tilbød studieplads til 11 studerende, kan der spores en tiltrængt øget interesse for uddannelsen.

Fysik har, ligesom Kemi, haft en årrække med et lille antal optagne (under 20 studerende i både 2017 og 2018), og selvom Fysik oplever en tilbagegang i antal optagne fra 28 i 2020 til 27 i år, befinder uddannelsen sig i en positiv udvikling.

Biokemi og molekylær biologi har en tilbagegang på to færre tilbudte pladser end sidste år.

Matematik og Anvendt matematik har en tilbagegang i tilbudte pladser i forhold til sidste år fra 68 pladser til 55 i år. Datalogi har fakultetets største tilbagegang. I antal tilbudte pladser falder bacheloruddannelsen i Datalogi fra 90 sidste år til 74 i år. Datalogi oplevede også tilbagegang i 2020 i forhold til året før.

– Det er vanskeligt at finde årsagen til den tilbagegang, vi oplever på Datalogi, siger Niels Kring og fortsætter:

– IMADA har det forgangne år iværksat øget markedsføring i samarbejde med fakultetet, ligesom de har været flittige til at afholde camps, online-kurser i programmering og flere andre outreach-tilbud. Dog var det i 2020 ikke muligt at have så mange fysiske besøg på gymnasierne. På landsplan kan ansøgerne desuden vælge mellem 18 af de såkaldt tunge it-uddannelser, så konkurrencen om at tiltrække de unge er også forholdsvis hård.

Naturvidenskab tilbyder i år en studieplads til 569 bacheloransøgere, hvilket er 11 færre end sidste år.  I alt 485 har indtil videre takket ja.

Studiestarten i disse dage gælder ikke kun for de nye bachelorstuderende. 372 begynder på en naturvidenskabelig kandidatuddannelse, og selvom nogle uddannelser oplever et fald i antal ansøgere i forhold til sidste år, har fakultetet en samlet stigning på 26 %.

– Det er virkelig glædeligt at se så flot en samlet fremgang. Ud over at vi er gode til at fastholde vores studerende i overgangen fra bachelor til kandidat, optager vi heldigvis også mange udefra, siger prodekan Poul Nielsen.

– Det er desuden en stor succes for både IMADA og fakultetet, at den forholdsvis nye kandidatuddannelse i Data science i år optager 146 studerende, fortsætter Poul Nielsen.

– Det er også glædeligt, at den ene af vores to nye akademiske overbygningsuddannelser, nemlig AO i Klimatilpasning, har haft en flot søgning allerede i år, mens Miljøkemi og forvaltning måske først modtager ansøgninger nok til at blive oprettet næste år, slutter Poul Nielsen.

Redaktionen afsluttet: 01.09.2021