Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

Sammen skal vi forebygge stress på fakultetet

Forebyggelse af stress er ledelsens ansvar, men kræver en fælles indsats, hvis vi vil forandre kultureren til det bedre

Af Marianne Holmer, , 12-01-2023

Kære medarbejder

Sikke en start på 2023 – sikke en nytårstale fra Statsministeren. Jeg kan godt have mine bange anelser for, at det bliver et vanskeligt år for universiteterne. Medierne svømmer over med kritiske bemærkninger til nytårstalen.

Jeg har endnu ikke set et universitet eller en erhvervsleder, som støtter idéen om at reducere kandidatuddannelser fra 2-årige til 1-årige. Tværtimod udtrykkes stor bekymring for en forringelse af vidensniveauet, som er afgørende for udviklingen i et land som Danmark.

Derudover er universiteternes økonomi allerede presset, og flere universiteter melder ud om behov for at reducere udgifter.

Vi er også i gang på SDU og NAT, hvor vi skal finde reduktioner svarende til en dispositionsbegrænsning på1.5%, som blev besluttet af SDU’s bestyrelse i december. Jeg forventer, at vi kan finde reduktioner f.eks. ved at udsætte ansættelser og den øgede eksterne omsætning sikrer højere indtægter. Vi vil løbende orientere her i nyhedsbrevet og på institutterne.

Jeg er klar over, at alle har meget travlt, men jeg vil gerne pege på to vigtige arrangementer her i januar.

Det første arrangement er Nytårskuren 18. januar, hvor vores nye prorektor for uddannelser Helle Waagepetersen vil fortælle om sine tanker omkring uddannelser på SDU. Prodekan Poul Nielsen og jeg vil give vores perspektiver for NAT i 2023. Der er ikke tale om tom snak, men derimod om aktuelle planer, som får betydning for os alle.

Den 31. januar giver Imran Rashid et oplæg omkring forebyggelse af stress. Oplægget er udviklet i dialog med vores arbejdsmiljøudvalg baseret på resultater fra vores APV. Oplægget vil således adressere udfordringer på fakultetet.

Det handler ikke om det enkelte individ, men om vores fælles kultur – og hvordan vi sammen kan forebygge stress. Hvis vi ikke hjælpes ad, risikerer vi, at den enkelte kollega kommer til at bære byrden alene. Det må ikke ske.

Baseret på sin store erfaring og sit arbejde med stressforebyggelse vil læge og forfatter Imran Rashid klæde os på til netop at forebygge stress på fakultetet.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 12.01.2023