Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

'Den danske nobelpris'

En ganske særlig hæder til en af vores forskere.

Af Marianne Holmer, , 02-02-2023

Kære medarbejder

Hvert år den 23. januar fejrer Villum Fonden Villum Kann Rasmussens fødselsdag i den Sorte Diamant i København.

I år var det en helt speciel fejring for os, da vi ud over en flot Villum Young Investigator til Sofie Marie Koksbang fra Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, også fejrede at Don Canfield fik Villum Kann Rasmussens Årslegat.

Prisen er ofte omtalt som den danske nobelpris, og derfor er det en meget stor anerkendelse af Dons livsværk og bidrag til den naturvidenskabelige forskning, som blev hædret denne dag.

Ud over Don havde fonden inviteret Dons forskningsgruppe og mange af hans samarbejdspartnere igennem årene, og det var en helt igennem festlig eftermiddag med rosende taler, et spændende foredrag af Don, masser af blomster og skøn musik.

De private fonde spiller en stor og stigende rolle for den naturvidenskabelige forskning i Danmark. Villum Fonden har gennem alle årene holdt fokus på den nysgerrighedsdrevne forskning, hvilket er af stor betydning for netop Det Naturvidenskabelige Fakultet, og vi har hjemtaget mange midler fra Villum, som har bidraget med nye forskningsresultater.

Til et møde samme dag med institutledere og dekaner bekræftede Villum Fonden, at de fortsat vil støtte grundforskning og i højere grad også de tekniske videnskaber. Samtidig udtrykte fonden en bekymring for kvaliteten i dansk forskning, da de har lavet forskellige analyser, som viser at danske forskere sakker bagud, når det gælder om at publicere i anerkendte og høj impact tidsskrifter.

Vi drøftede også, hvordan Danmark kan tiltrække og fastholde talent, som kan bidrage med høj impact forskning. Baseret på de første konklusioner fra en igangværende undersøgelse foretaget af fonden er det i høj grad forskningsmiljøet, som er afgørende.

Men hvad er så et attraktivt forskningsmiljø? Ja, det skal være stimulerende og engagerende og have fokus på at udvikle den enkelte forsker, samt sikre at denne bliver godt integreret i det kollegiale miljø og i den danske forskningskultur.

Jeg har fulgt Don i mange år som kollega, institutleder og dekan, og jeg ser, at Don har alle de kvaliteter, en privat fond som Villum Fonden lægger vægt på. Derfor var jeg heller ikke det mindste i tvivl om, at fonden i år har taget den helt rigtige beslutning ved at uddele årslegatet til netop ham.

Stort tillykke til Don.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 02.02.2023