Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

En svær situation

Fakultetet er nødt til af gøre brug af uansøgte afskedigelser svarende til 3,2 millioner kroner

Af Marianne Holmer, , 27-04-2023

Kære medarbejder

Vi står i en vanskelig situation. Dele af vores verden er i buldrende vækst – blandt andet forskning. Andre dele lider under vigende ungdomsårgange. Læg dertil stigende omkostninger.

På den ene side er der stor efterspørgsel efter eksperter og forskning til at løse de komplekse udfordringer, som vi står over for. På den anden side koster det samfundet at uddanne disse specialister, og for tiden er der i samfundet et stigende fokus på at få unge til at vælge erhvervsuddannelser og velfærdsfagene til på bekostning af akademiske uddannelser.

Derfor er der faldende uddannelsesindtægter på stort set alle universiteter i Danmark. Også på SDU.

I denne uge blev resultatet af afværgefasen færdigberegnet. Heldigvis er der kommet mange bud på at få budgetterne i balance. Men ikke helt nok. Derfor bliver vi desværre nødt til at foretage uansøgte afskedigelser på vores fakultet svarende til 3,2 millioner kroner.

Det er ikke rart at skulle sige farvel til kolleger. Vi har et godt kollegaskab på Det Naturvidenskabelige Fakultet og arbejder tæt sammen i teams, forskningsgrupper og sektioner.

Det er svært at vente i uvisheden frem mod 3. maj, men derfor er det også særligt vigtigt, at vi respekterer hinanden i vores forskellige stillinger og funktioner. At vi viser hensyn.

Næste spørgsmål er: ”Hvad kommer situationen til at betyde for arbejdsopgaverne på fakultetet?”

Alle løber stærkt i vores organisation, og vi kan ikke fortsætte med at sætte tempoet op. Nogle steder vil der blive behov for at reducere service. Andre steder skal der laves om på arbejdsgange, som skal være mere effektive.

Det tager tid at lave forandringer, og det tager tid at vænne sig til nye forhold. Derfor vil det være godt, hvis alle tænker med i forhold til at optimere og forbedre udnyttelsen af de ressourcer, vi har.

Når rammerne omkring os ændrer sig, er det vigtigt, at vi følger med og er indstillede på at forandre.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 27.04.2023