Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

IT-uddannelser i Vejle

Fakultetet undersøger mulighederne for at oprette uddannelser sammen med TEK.

Af Marianne Holmer, , 19-05-2023

Kære medarbejder

I forbindelse med regionaliseringen fremsagde Vejle Kommune et ønske om at placere et universitet i byen med speciel fokus på IT-uddannelser.

Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) igangsatte en undersøgelse af behov for uddannelser i Trekantområdet, som også indeholdt en analyse af demografien blandt de unge årgange. Rapporten udkom i forrige uge og peger på et stort behov specielt for kandidater inden for IT og bygningsområdet.

Udviklingen i ungdomsårgangene følger de nationale trends med faldende årgange, men der er et potentiale for at optage studerende fra Trekantområdet, som har et opland svarende til oplandet i Odense.

Borgmesteren i Vejle var meget begejstret for rapporten og vil nu gå i gang med at rejse midler til projektet. UFM vil bidrage med 19 millioner kroner til etablering af uddannelser i Vejle.

På SDU har vi været i dialog med Vejle igennem længere tid, og i første omgang har fokus været på efter- og videreuddannelse i projektet SDUx. For NAT’s vedkommende har vi primært drøftet IT-kurser.

Vi går nu i gang med at undersøge mulighederne for at lave bachelor- og kandidatuddannelser inden for IT og Software Engineering sammen med TEK.

Grundet de faldende ungdomsårgange vil det være afgørende, at der kan optages internationale studerende, da det ellers vil være meget svært at få volumen nok og dermed økonomisk bæredygtige uddannelser.

Vi fokuserer på IT og software, så et fælles forskningsmiljø af en vis størrelse kan opbygges på tværs af NAT og TEK. Det vil sikre synergi mellem forskningsgrupper og samtidig understøtte en høj forskningsdækning og høj kvalitet i undervisningen.

Der skulle være rig mulighed for samarbejde om forskning med virksomheder og offentlige institutioner i hele Trekantområdet, hvor der er stor efterspørgsel efter forskning inden for IT-området.

Det er endnu for tidligt at afgøre, om det lykkes at finde finansiering og studerende til at etablere et universitetscampus i Vejle, men der vil være en række medarbejdere, som vil være involveret i arbejdet her i undersøgelsesfasen.

Jeg vil gerne ønske alle nogle dejlige fridage omkring Kristi Himmelfart, nu hvor foråret og sommeren nærmest er kommet på samme tid.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 19.05.2023