Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

Retur efter sommerferien

De fleste er kommet tilbage efter en regnvåd sommer og ved at være klar til at tage imod nye studerende

Af Marianne Holmer, , 17-08-2023

Kære medarbejder

Jeg håber at alle har haft en god sommer med mulighed for at slappe af på trods af lidt færre solskinstimer og meget mere regn end ellers.

Juli måned er under alle omstændigheder altid spændende, da vi jo først følger med i antallet af ansøgere til vores uddannelser og dernæst i hvor mange, som tilbydes plads og takker ja til pladserne.

Vi kan være godt tilfredse med optaget i år i en tid, hvor ungdomsårgangene er faldende og de unge tager flere sabbatår end tidligere. Langt de fleste uddannelser opretholder således status quo i optaget og vores nye uddannelser trækker fortsat nye studerende til.

Data Science er nu fakultetets største kandidatuddannelse og bacheloruddannelsen i Kunstig Intelligens starter flot ud med et hold på 30 efter en meget kort markedsføringsperiode.

Endelig har farmaci tiltrukket over 100 studerende. Det er glædeligt, at de studerende ønsker at dygtiggøre sig i de naturvidenskabelige fag. Der er hårdt brug for naturvidenskabelige kompetencer og ikke kun for ingeniører, som jeg nogle gange synes, der fokuseres lige rigeligt på.

Mange af de globale udfordringer kræver NAT kompetencer, da de teknologiske løsninger ikke findes endnu eller langt fra altid er hensigtsmæssige i forhold til f.eks. naturbaserede løsninger.  

Det er selvfølgelig også glædeligt, at vi kan fastholde antallet af studerende på vores uddannelser af økonomiske årsager. Optaget stemmer godt overens med fakultetets budget. Derudover har vi et økonomisk potentiale i forbedring af gennemførslen på alle uddannelser.

Samtidig har vi stor succes med hjemtag af eksterne midler, hvor specielt FKF kan fremhæves for at hjemtage to ud af syv NERD-bevillinger på landsplan fra NNF før sommer. Der er også flere store bevillinger på vej.

Jeg kan ikke nævne dem alle her, men det er meget positivt at opleve så stor opbakning til vores forskning på NAT. Det vidner om visionær forskning af høj kvalitet.

Det er min oplevelse, at NAT er kommet godt igennem det seneste svære halve år med økonomiske udfordringer. Oprettelse af nye uddannelser og en ekstra indsats med at tiltrække studerende har båret frugt og fører til en stabilisering af økonomien.

Nogle steder er der blevet flyttet rundt på arbejdsopgaver og kun få funktioner er blevet reelt nedlagt. Der er taget mange initiativer til at styrke de arbejdsmæssige og sociale relationer, og jeg får positive tilbagemeldinger om, at alle byder ind i forhold til at sikre et godt arbejdsmiljø.

Derfor er jeg også personligt meget glad for tilslutningen til sommerfesten i næste uge med over 200 tilmeldte, hvor vi blandt andet skal fejre NAT’s priser til medarbejdere. Jeg vil ikke blive ked af det, hvis det danske sommervejr vil tage revanche og levere en solskinsdag til alle.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 17.08.2023