Skip to main content
DA / EN
Optag 2023

Optag 2023: Samlet fremgang for fakultetet

Mens landets øvrige universiteter oplever et mindre fald i optaget til deres naturvidenskabelige uddannelser, kan vi på Naturvidenskab på SDU glæde os over en pæn fremgang trods enkelte uddannelser med mærkbart fald i antal optagne studerende.

Af Trine Søndergaard & Mikkel Linnemann Johansson, , 15-08-2023

– Vi befinder os jo i en tid, hvor ungdomsårgangene er tydeligt faldende frem mod 2034, og fra politisk hold er det i øjeblikket ikke de akademiske uddannelser, som de unges opmærksomhed rettes imod. Jeg mener derfor, at vi i høj grad kan glæde os over, at der i år er lidt flere unge, som vælger netop en naturvidenskabelig uddannelse hos os, siger prodekan for uddannelse Poul Nielsen

Især kan Farmaci fremhæves for en fremgang i år, hvor 107 har takket ja til deres studieplads mod 68 sidste år.

På Kemi er der i år 16, der har accepteret pladsen. Sidste år var det tal blot 13. På Fysik er der med 20 nye studerende én færre end sidste år. Hertil kommer, at yderligere fem på hver af de to uddannelser har fået tilbudt plads efter 2. optagerunde. Disse har dog endnu ikke haft endelig mulighed for at acceptere studiepladserne.

Den nye bacheloruddannelse i Kunstig intelligens er kommet flot fra start med over hundrede ansøgere fra alle prioriteter. 30 fik tilbudt en plads og 27 har takket ja. Dermed er første hold på uddannelsen klar til studiestarten 1. september. Til gengæld går Datalogi en smule tilbage til 62 nye studerende, hvilket er seks færre end i 2022, men altså heldigvis en mindre tilbagegang end optaget på Kunstig intelligens.

IMADA har haft en fin fremgang i ansøgertal til Matematik-økonomi og Matematik. Det betyder, at man på de to uddannelser tager imod hhv. 40 og 33 nye studerende sammenholdt med hhv. 35 og 20 for et år siden. Desværre har Anvendt matematik fået færre studerende end sidste år, hvor 16 begyndte på uddannelsen. I år har blot 10 accepteret deres studieplads på denne uddannelse. Dog er der på Anvendt matematik og Matematik samlet fem ekstra, som har fået tilbudt en studieplads i 2. optagerunde, men endnu ikke har haft endelig mulighed for at acceptere studiepladserne.

Biologi har et fald i antallet af nye studerende fra 67 sidste år til 54 i år. På BMB er antallet af accepterede pladser faldet fra 43 til 36, mens det på Biomedicin er faldet fra 107 til 82.

Dermed har i alt 487 accepteret en studieplads på vores bacheloruddannelser i år, hvilket er 29 flere end sidste år. Dertil kommer potentielt de 15, som har fået tilbudt en plads i 2. optagerunde.

- Alt taget i betragtning er vi i ledelsesgruppen tilfredse med årets ansøgertal og antallet af studerende, som vi kan tilbyde en studieplads, siger sekretariatschef Niels Kring. Ledelsesgruppen drøfter hvad vi kan gøre for at øge synligheden og optaget til især de biologiske uddannelser, som de sidste par år har oplevet vigende søgning.

Redaktionen afsluttet: 15.08.2023