Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

Studiestart for attraktive studerende

De naturvidenskabelige kandidater bliver særligt eftertragtede i de kommende år – både i det fynske erhvervsliv og de offentlige institutioner

Af Marianne Holmer, , 07-09-2023

Kære medarbejder

Så er der kommet liv på gangene igen, og det var en dejlig oplevelse at byde velkommen til de nye studerende i et fyldt U45 sammen med borgmester Peter Rahbæk Juel.

Han er mindst lige så glad som SDU for de mange nye studerende, der er kommet til. I sin tale i år lagde han specielt vægt på behovet for kandidater inden for naturvidenskab til det fynske erhvervsliv og de offentlige institutioner, inklusive Odense Kommune.

Odense Kommune har for eksempel en ambitiøs plan om at blive klimaneutral i 2030, hvilket kræver ekspertviden og kvalificeret arbejdskraft.

Udmeldingen om, at Novo Nordisk har købt en stor byggegrund, vækker også glæde på fakultetet, da det giver en forventning om nye arbejdspladser til vores kandidater.

Nogle har måske også fulgt med i debatten om lukning af laborantuddannelsen på UCL. Både Det Naturvidenskabelige Fakultet og erhvervslivet på Fyn – specielt inden for LifeScience-området – er dybt bekymrede for lukningen af uddannelsen, da det vil betyde, at det bliver endnu sværere at rekruttere laborantelever og laboranter i fremtiden.

Vi er mange, som opfordrer UCL til at genoverveje deres beslutning om lukning og håber, at udmeldingen om, at Novo Nordisk kommer til byen, kan ændre beslutningen.

Sidst i juni kom det længe ventede udspil til kandidatreformen, og sidst i august fulgte et meget detaljeret kommissorium. Der er nedsat et kandidatudvalg bestående af de otte universiteters rektorer, som skal levere en rapport med anbefalinger i oktober 2024. Alle fem hovedområder skal omlægge en varierende del af kandidatuddannelserne. De naturvidenskabelige fakulteter skal omlægge 30 % af uddannelsespladserne, hvor 10 % skal omlægges til 75 ECTS kandidatuddannelser, 10 % til erhvervskandidater og 10 % til erhvervsrettede kandidater.

De nye kandidatuddannelser skal være klar i 2028, og det betyder, at eventuelle afledte ændringer af bacheloruddannelserne skal være på plads allerede fra 2025. Det Naturvidenskabelige Fakultet  skal allerede nu komme med forslag til reformen.

I sidste uge var vi samlet i TEK/NAT-dekankredsen, og alle er enige om, at erhvervskandidatuddannelserne skal gøres meget mere fleksible, da den nuværende model ikke fungerer. Det Naturvidenskabelige Fakultet har en erhvervskandidat i Datalogi, men der har været meget begrænset søgning til denne.

Dekanerne er også enige om, at det er vigtigt, at erhvervet tager ansvar for at modtage studerende. Hvis 30 % af vores studerende skal have en eller anden form for tilknytning til erhvervslivet under deres studier, svarer det til ca. 100 studerende, som skal sendes ud. Det bliver en stor opgave, som skal løftes i fællesskab af universitetet, virksomheder og offentlige institutioner.

Endnu har vi meget begrænset information om mulighederne i den nye kandidatreform, men jeg håber,  at alle undervisere og undervisningsudvalg vil bidrage med ideer til de nye uddannelser.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 07.09.2023