Skip to main content
DA / EN
Markedsføring

Forskning og IT-sikkerhed

Forskning kan være et mål for spionage. Derfor er IT-sikkerhed vigtig for at sikre forskning på universitetet

Af Sabine Gantzhorn Hildebrand, , 25-09-2023

Danmark er på flere områder førende globalt inden for teknologi, innovation og forskning. Ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) udgør danske forskningsinstitutioner et attraktivt mål for spionage. Det fremgår tydeligt af rapporten med titlen ”Er jeres forskning i fare?" fra 2023, som er udarbejdet i samarbejde mellem PET, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen samt Erhvervsstyrelsen. I rapporten fremhæves behovet for en ny og mere stringent tilgang til internationalt forskningssamarbejde, og der gives en række anbefalinger til de danske universiteter for at støtte en sund udvikling af samarbejdet. Den skærpede tilgang er nødvendig, da PET har identificeret eksempler på, at forskning utilsigtet havner i de forkerte hænder, hvilket kan have negative konsekvenser for både forskningen og de involverede institutioner.

 

Din forskning kan være i fare hvis:

 

  • den fører til et fremtidigt kommercielt eller patentbart resultat
  • den kan anvendes til både civile og militære formål, også kaldet Dual Use, læs mere om det her
  • der anvendes følsomme data, fx genetisk materiale
  • der gives adgang til at benytte sensitivt laboratorieudstyr fx adgang til udstyr i klasse 2 laboratorier
  • man har et produkt der er underlagt eksportkontrol. Læs mere om EU´s kontrolliste her
  • den bidrager til at udvikle banebrydende eller meget avanceret teknologi, som kun kan matches af få andre, for eksempel kvante- eller droneteknologi

 

Anbefalingerne til universiteterne i Danmark:

 

  • undersøg, identificer og beskyt jeres kritiske forskning.(Kend værdien og potentialet af jeres forskning)
  • kend jeres samarbejdspartnere.(Foretag grundige baggrundstjek af jeres internationale samarbejdspartnere. Undersøg deres finansiering og andre samarbejdsrelationer. Afgræns de forskningsområder, I arbejder sammen om, og definer dem i konkrete samarbejdsaftaler)
  • beskyt jeres institution, ansatte og studerende.(vær opmærksom på sikkerhedsprocedure og systemer)
  • Læs flere af anbefalingerne her i en afrapportering fra ”Udvalg om retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde (URIS)” fra 2022.

 

Kilder: https://ufm.dk/publikationer/2022/filer/uris-afrapportering-2022.pdfhttps://ufm.dk/publikationer/2023/filer/pet_er-jeres-forskning-i-fare-2023.pdf

 

Redaktionen afsluttet: 25.09.2023