Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

Strategierne på SDU

Samtidig med SDU's nye 2030-strategi arbejder fakultet med sin aktuelle 2025-strategi

Af Marianne Holmer, , 28-09-2023

Kære medarbejder

Hen over foråret og sommeren har der været en række drøftelser af SDU’s nye strategi i direktionen og i de forskellige rådgivende organer på SDU.

Senest blev den drøftet på et møde mellem ledelsen og institutlederne i sidste uge. Planen er nu, at rektor og prorektor kommer på besøg på institutterne i løbet af efteråret og det tidlige forår for at drøfte implementering af SDU’s strategi.

Samtidig er vi på NAT på den tid af året, hvor vi evaluerer vores aktuelle indsatser og prioriterer temaer i fakultetets nuværende strategi for 2024. Ledelsesgruppen har fokus på at sikre samspil mellem SDU’s og NAT’s strategi, mens det bliver op til institutlederne og sektions- og forskningsgruppelederne at arbejde med de lokale strategier.

Det er mange gange strategi på en gang, og jeg er klar over, at det kan føles overvældende og som en tidsrøver oveni mange andre opgaver. Umiddelbart tror jeg dog ikke, at det bliver så svært for os, da der er mange genkendelige elementer i SDU’s strategi.

SDU’s strategi har fokus på rekruttering, udvikling og fastholdelse af talentfulde mennesker på universitetet. Det flugter godt med NAT’s strategi, hvor vi f.eks. vil skabe et attraktivt og dynamisk forskningsmiljø, arbejde for den gode arbejdsplads og har fokus på udvikling af dimittendernes kompetencer og deres kompetencebevidsthed – bare for at nævne nogle få temaer.

Jeg håber, at det kan mærkes på fakultetet, at vi nu har haft en række fokusområder i et par år, og at der er sket en udvikling inden for disse.

Der er mange dagsordener, som kommer ind over os udefra i denne tid. De får selvfølgelig indflydelse på valget af temaer i 2024. Vi kommer ikke uden om at skulle arbejde med kandidatreformen.

I den forbindelse har vi fået muligheden for at byde ind på internationale studiepladser i Kolding med en engelsksproget udgave af Data Science. Det gik meget stærkt, men IMADA og HUM og SAMF i Kolding bakkede op og vi fik ansøgningen sendt ind til tiden.

Flot arbejde af alle involverede – en stor tak herfra.

Også udviklingen i Vejle omkring efter- og videreuddannelse og et internationalt campus bliver nødvendige temaer i NAT’s strategi for næste år. Det er udefrakommende muligheder, som passer med vores ønsker om at få flere internationale studerende, men hvor det bliver nyt for os, at disse uddannelser ligger udenfor Odense.

Der er også andre temaer, som kommer direkte fra vores strategi. Det gælder f.eks. arbejdet med eksterne partnerskaber, hvor vi er kommet langt med Life Science Fyn og nu vil i gang med andre partnerskaber, f.eks. inden for kvanteforskningen.

Jeg håber, at I vil tage godt imod høringen af årets temaer i fakultetets udvalg og på institutterne. Det er vigtigt at komme med input til høringen, så vi kan prioritere de knappe ressourcer til de rette handlinger.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 28.09.2023