Skip to main content
DA / EN

Økonomimodel

Ny økonomimodel på fakultet medfører mere tydelige incitamenter

Fakultetets nye økonomimodel sætter fokus på forskningsaktivitet og uddannelsesperformance. Formålet er færre, men stærkere incitamenter.

Af Tine H. Kristiansen og Mikkel Linnemann Johansson, 08-02-2024

I forlængelse af SDU’s nye økonomimodel har ledelsesgruppen på Det Naturvidenskabelige Fakultet netop vedtaget en ny økonomimodel for fakultetets fordeling af uddannelsesindtægter og forskningsmidler.

- Jeg ser meget frem til at arbejde med en mere simpel budgetmodel, som tager udgangspunkt i vores kerneopgaver: uddannelse og forskning, siger dekan Marianne Holmer.

Uddannelsesindtægterne på fakultetet består af to indtægtskilder: En fast og en variabel. Den faste indeholder en grundbevilling og en uddannelsesbevilling. Den variable består af STÅ-indtægter. De faste bevillinger udgør ca. 25% af fakultetets samlede uddannelsesuddannelsesindtægter.

Når SDU sender de faste bevillinger til fakultetet, fordeler fakultetet halvdelen af uddannelsesbevillingen ud på institutterne, forholdsmæssigt baseret på foregående års STÅ-indtægter.

Inden STÅ-indtægterne fordeles til fakulteterne, tilbageholdes 30 % til Fællesadministrationen på SDU. De resterende 70 % fordeles mellem institutterne baseret på foregående års performance.

Det betyder, at jo flere studerende, der består en eksamensaktivitet, desto flere uddannelsesindtægter går til det respektive institut, som vi også kender det fra den hidtidige budgetmodel.

Institutternes andel af uddannelsesindtægterne afhænger alene af uddannelsesperformance året forinden. Jo flere beståede eksamensaktiviteter, desto flere indtægter får instituttet det følgende år.

Ordinære forskningsmidler

Når det kommer til fordeling af forskningsmidler, er der ligeledes to indtægtskilder, der bevæger sig fra SDU til fakultetet: Den faste og den variable forskningsbevilling. Den faste bevilling udgør ca. 25 % af den samlede forskningsbevilling.

Fakultetet beholder halvdelen af den faste forskningsbevilling, mens den anden halvdel fordeles mellem institutterne. Også her vil fordelingsnøglen være baseret på foregående års aktiviteter. I dette tilfælde er der tale om det respektive instituts omsætning på eksterne forskningsprojekter.

Den variable forskningsbevilling fordeles ubeskåret mellem institutterne – igen baseret på det respektive instituts omsætning på forskningsprojekter året forinden.

De eksterne forskningsmidler er ikke påvirket af den nye model, og der betales fortsat 10 % i projektafgift til Fællesadministrationen indtil videre. En afklaring vedrørende det nye projekttillæg forventes i løbet af foråret.  

 Institutternes andel af forskningsmidlerne afhænger alene af forskningsaktiviteterne året forinden. Jo mere forskningsaktivitet, desto større andel får man af den samlede forskningsbevilling i det følgende år.

 

Færre incitamenter

Dermed er den nye økonomimodel på SDU og på fakultetet mere enkel end den tidligere, idet fordelingen af både uddannelsesindtægter og forskningsmidler udelukkende er performancebaseret (STÅ-indtægter og omsætning på eksterne projekter).

Tidligere medførte eksempelvis udsendte udvekslingsstuderende en økonomisk belønning fra SDU, men dette incitament er nu afskaffet.

Ligeledes medførte ansættelse af ph.d.-studerende på et institut tidligere en direkte medfinansiering fra fakultetet, men fremover skal disse finansieres lokalt.

Endvidere er BFI-point ikke længere medvirkende til at udløse finansiering fra SDU til fakultetet.

Redaktionen afsluttet: 08.02.2024