Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

Studietur med perspektiver

Besøg i Strasbourg og Karlsruhe medfører blandt andet nye udvekslingsaftaler.

Af Marianne Holmer, , 08-02-2024

Kære medarbejdere

I denne uge har ledelsesgruppen og fakultetets Erasmus-koordinator været på besøg hos to af vores ni Epicur-partnere: Strasbourg University (Unistra) og Karlsruhe Institute for Technology (KIT).

De to institutioner har et imponerende antal studerende (henholdsvis 55.000 og 22.000) og et imponerende antal forskere, herunder mange nobelpristagere og kendte opfindere.

Det er selvfølgelig langt fra muligt at danne sig et overblik over alle studieretninger og forskningsgrupper ved et endagsbesøg på hvert sted, men vi fik et godt indtryk af begge steder.

Hvorfor overhovedet interessere sig for Epicur-partnere, når vi har så mange muligheder for at samarbejde i eksisterende aftaler og netværk? Jeg vil gerne fremhæve to ting:

  1. Der er en meget stor interesse og vilje til at samarbejde.
  2. Vi har meget til fælles inden for forskning og undervisning.

Grundet størrelsen af de to institutioner kan organiseringen af forskning og undervisning virke noget uoverskuelig, men fælles for begge er, at de opretter centre eller tværfaglige institutter, når de arbejder på tværs af de traditionelle fagområder.

Mange af disse initiativer er støttet med ekstra funding i form af Excellence- eller strategiske midler og er præget af stor aktivitet og stor lyst til at samarbejde med eksterne partnere.

Vi blev for eksempel præsenteret for flere ITI'er (Interdisciplinary Thematic Institute) på Unistra, hvor for eksempel Qmat (kvanteforskning) og IMCBio+ (molekylær biologi) vil være relevante samarbejdspartnere for vores forskningsmiljøer.

På KIT var over 170 forskere samlet i ét center omkring Health Technology, som involverer emner fra vores fire institutter og er relevant for samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Odense Universitetshospital.

Begge institutioner har en imponerende infrastruktur, som de gør meget ud af at bringe i spil både internt og eksternt. Jeg kan kun opfordre alle til at tjekke hjemmesider eller tale med institutlederne om mulige samarbejder.

En af grundene til, at begge institutioner er med i Epicur, er ønsket om at udveksle bachelor-, kandidat- og ph.d.-studerende. Der eksisterer flere uddannelser på engelsk, men vi var lidt overraskede over at det var relativt få ud af den samlede undervisningsportefølje.

Vores Erasmus-koordinator går nu i gang med at etablere udvekslingsaftaler med begge institutioner. Det er langt lettere nu, hvor han har fået sat ansigt på kontakter begge steder. Allerede nu er der mulighed for at tage på semesterophold eller deltage i sommerskoler.

Der er stor interesse for at udvikle nye former for undervisning på den længere bane, og der findes forskellige programmer som kan understøtte denne udvikling – en udvikling som vi også har brug for her på fakultetet.

Jeg håber, at der er en interesse for at udforske Epicur-samarbejdet mere blandt forskere og studerende. I den kommende tid vil vi arbejde på at informere mere om mulighederne inden for begge områder, inklusive muligheder for økonomisk understøttelse af fælles aktiviteter. 

Læs mere om Epicur

Marianne Holmer, dekan

 
Redaktionen afsluttet: 08.02.2024