Skip to main content
DA / EN

Ansøgninger

Fremgang på alle fakultetets overbygningsuddannelser

14 ud af 14 studieretninger går frem. Det står nu fast efter ansøgningsfristen 1. marts, hvor 891 havde valgt naturvidenskab som førsteprioritet.

Af Mikkel Linnemann Johansson, , 21-03-2024

Med 891 førsteprioritetsansøgninger blev det samlet set til 61 procent fremgang for fakultetets 14 overbygningsuddannelser, sammenlignet med sidste år.

Særligt positivt ser det ud for den nye engelsksprogede kandidatuddannelse i Data science på SDU Kolding, som har fået 141 førsteprioritetsansøgninger. I Odense ser det ligeledes godt ud for den dansksprogede kandidatuddannelse i Data science, hvor man har modtaget 196 førsteprioriteter mod 134 sidste år.

Samtidig har Datalogi modtaget 116 førsteprioritetsansøgninger – en fremgang på 21.

Også Kemi går flot frem med en fordobling i forhold til sidste år og lander på 45 førsteprioriteter, inklusive 2 til profilen Miljøkemi. Hertil kommer 43 på Medicinalkemi, hvilket er en fremgang på 54 procent i forhold til 2023.

Imens går Fysik en smule frem fra 35 til 37.

Biokemi og molekylær biologi, Biomedicin og Biomedicinsk informatik går henholdsvis 7, 9 og 18 førsteprioritetsansøgninger frem til henholdsvis 30, 58 og 57 i år.

På Biologi går man fra 79 til 84, mens den 1-årige akademiske overbygningsuddannelse i Klimatilpasning går fra 11 til 21.

Anvendt matematik går fra 21 til 37, Matematik fra 17 til 26 og Matematik-økonomi fra 15 til 21. Sidstnævnte hører rent administrativt til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, men udbydes i et samarbejde mellem de to fakulteter.

På samme vis udbydes Farmaci sammen med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, hvor kandidatuddannelsen administrativt hører til. Farmaci fik sidste år 73 førsteprioritetsansøgninger, mens antallet i år lander på 93. Heraf er 72 af ansøgningerne rettet mod den naturvidenskabelige profil, Teknologisk farmaci, mens 19 er rettet mod den sundhedsvidenskabelige profil, Klinisk farmaci.

Udover ovennævnte førsteprioritetsansøgninger har fakultetet fået hundredvis af ansøgninger med lavere prioritet. Samlet set har fakultetet oplevet en fremgang på 82 procent flere ansøgninger sammenlignet med sidste år.

Studieretning

2023

2024

2024-2023

i %

Data science i Kolding

0

141

141

-

Klimatilpasning

11

21

10

91 %

Anvendt matematik

21

37

16

76 %

Biokemi og molekylær biologi

23

30

7

30 %

Biologi

79

84

5

6 %

Biomedicin

49

58

9

18 %

Biomedicinsk informatik

39

57

18

46 %

Data science i Odense

134

196

62

46 %

Datalogi

95

116

21

22 %

Fysik

35

37

2

6 %

Kemi

21

43

22

105 %

Miljøkemi

0

2

2

-

Matematik

17

26

9

53 %

Medicinalkemi

28

43

15

54 %

Total

552

891

339

61,4 %


Redaktionen afsluttet: 21.03.2024