Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

Kandidatreform vil medføre sektordimensionering

Ministeriet har nu meldt sit udspil for dimensionering ud til landets universiteter.

Af Marianne Holmer, , 11-04-2024

Kære medarbejdere

Så kom de første konkrete udmeldinger fra arbejdet omkring kandidatreformen. Først via et lækket notat og dagen efter et officielt udspil fra Uddannelses- og Forskningsministeriet med foreslåede – men ikke endelige – tal for sektordimensioneringen.

I alt foreslås det at skære godt 2600 studiepladser på landets universiteter. Heraf 370 pladser på SDU eller 9,3 %. Baseline er optaget 2018-2022, og desværre er optaget på SDU allerede faldet med stort set samme antal.

Det vil betyde, at vi kan fortsætte som nu, men udfordringen ligger i ønsker til vækst, f.eks. ved oprettelse af nye uddannelser. Her kan det blive nødvendigt at prioritere mellem nye initiativer på SDU. 

Næste skridt i kandidatreformen er institutionsplanen, hvor omlægning af uddannelser til kortere uddannelser eller til erhvervskandidatuddannelser skal meldes ind til ministeriet. Her er det vigtigt, at der er enighed mellem universiteterne. Derfor får dekanerne en opgave med at finde løsninger på tværs af landet. En grov skitse for institutionsplanerne forventes at blive præsenteret i slutningen af maj.

Tirsdag formiddag i denne uge mødtes ledelsesgruppen, uddannelsesudvalget, studielederne og formanden for studienævnet for at drøfte næste skridt i det strategiske arbejde med fakultetets uddannelser.

Et vigtigt formål med disse møder er at sikre opbakning til arbejdet med uddannelsesudvikling på NAT, således at institutledere og uddannelsesledere, studieleder og studienævnet deler en fælles vision og arbejder i samme retning.

Denne gang fik vi lagt sidste hånd på en vision for en ny pædagogisk ramme, som nu kommer i høring på fakultetet. Formålene med den nye ramme er mange, og bærende elementer vil være at lære fra hinanden og få de gode eksempler og succeser udbredt på vores uddannelser.

Der er en fælles ambition om at øge gennemførslen på studierne, specielt nu hvor vores uddannelser bliver dimensionerede. Også omlægningen af flere af vores uddannelser som følge af kandidatreformen kræver nytænkning og ønsket om at uddanne de studerende til kompetente medarbejdere er vigtige argumenter for en ny pædagogisk ramme.

Vi drøftede barrierer for at lykkes, og her er ressourcer afgørende. At lave forandringer er tidskrævende, og vi skal være kreative for at finde tiden for den enkelte til at udvikle uddannelserne.

Det var godt at få drøftet disse problemstillinger på tværs og ikke mindst mærke opbakningen til den fælles vision og retning. Nu starter et forberedende arbejde over det næste år, hvor der skal laves pilotforsøg i undervisningen samt klargøres administrative processer til at håndtere ændringer på uddannelserne.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 11.04.2024