Skip to main content
DA / EN
Prodekanens ord

Ny pædagogisk ramme skal øge kvaliteten i undervisningen

Tiden er løbet fra tre-fasemodellen på Det Naturvidenskabelige Fakultet. I stedet skal en ny pædagogisk ramme have større fokus på blandt andet trivslen i undervisningen og mere dybdelæring.

Af Poul Nielsen, , 02-05-2024

Kære kolleger

I den seneste tid har uddannelsesudvalget og ledelsesgruppen på fakultetet indledt et større arbejde med at opdatere den pædagogiske ramme for undervisningen på de naturvidenskabelige uddannelser. Det er nødvendigt for at kunne ændre på nogle af de oplevelser, der i dag fører til frustrationer blandt underviserne og mistrivsel blandt de studerende.

I samarbejde med SDU Universitetspædagogik har vi derfor lavet et udkast til en ny pædagogisk ramme for vores uddannelser. Udkastet skal nu i høring i studienævn og i institutternes undervisningsudvalg.

Vi skal i langt højere grad skabe trivsel i undervisningen. Hvor vi hidtil har haft en tendens til at se de studerendes trivsel som et selvstændigt aspekt, der kan bearbejdes uafhængigt af selve undervisningen, så står vi i dag et sted, hvor al forskning om de studerendes trivsel fortæller os, at man ikke kan skille trivsel og undervisning. Undervisningen og de faglige fællesskaber er selve nøglen til, at de studerende trives.

Den nye ramme skal være det nye udgangspunkt for vores fortsatte og fremadrettede samtale om undervisningen.

Vidensmængden inden for fagene har været hastigt tiltagende – og sådan kommer det kun til at fortsætte. Men vi får ikke mere tid til at undervise. Tværtimod gøres nogle uddannelser kortere med kandidatreformen.

Derfor kan vi som undervisere ikke bare fortsætte, som vi plejer, og blot forsøge at fylde endnu mere viden på de studerende. Vi bliver nødt til at skære i bredden, så vi kan få mere ro, kvalitet og dybdelæring.

Det skal give de studerende en oplevelse af at mestre det stof, som vi prioriterer for dem. Og hvis de har lært kernestoffet i dybden, kan de selv tilegne sig viden og kompetencer inden for nye emner senere. Ved at skære i bredden giver vi også underviserne mere ro til at komme i dybden med færre emner.

Jeg tror, at vi alle som forskere og undervisere har oplevet, at et emne er blevet overflødigt som følge af fagets udvikling. Derfor bør alle vores uddannelser gennemgås for stoftrængsel, redundans og uklare læringsmål.

Samtidig skal vi øge variationen i vores læringsmetoder og undervisningsformer. Det betyder ikke, at vi skal afskaffe forelæsningerne. Men vi skal have færre i fremtiden. Forelæsningerne kan godt være et element som vi tager med videre, men som undervisningsform har forelæsningerne sine naturlige begrænsninger.

Derfor skal vi gøre mere brug af undervisningsformer, hvor det er muligt at inddrage de studerende bedre. Vi skal gøre mere plads til eksempelvis case-baserede opgaver, feedback og dialog. For underviserne betyder det også, at man ikke skal være forberedt til perfektion, men i højere grad skal kunne danne rammerne omkring en engagerende undervisning. Vi skal samtidigt turde give de studerende et medansvar for dele af undervisningen.

Både undervisere og studerende skal væk fra perfekthedskulturen. Vi skal i stedet støtte de studerende i deres muligheder for at samarbejde og indgå i fællesskaber og studiegrupper og at arbejde innovativt med læringen.

Som undervisere skal vi blive bedre til at fokusere på de kompetencer, vores studerende har med sig, tilegner sig, og alt det, de har lært.

På den måde skal vi tydeliggøre relevansen, men også sammenhængen i og mellem vores kurser. Den del er vigtig, så vores uddannelser ikke blot bliver summen af de enkelte kurser men en større helhed med tydelige mål og mening.

De studerende skal ikke nødvendigvis vide, hvad de vil bruge deres uddannelse til fra dag ét, men gøres trygge i at vide, at de trin for trin udvikler kompetencer, der kan understøtte deres videre læring og forberede dem på en spændende og meningsfyldt fremtid. Derfor er den allerede etablerede kompetenceportfolio også et centralt element i den nye pædagogiske ramme.

Det samme er studiestarten. De studerende skal opleve fra dag ét, at vi vil dem. Vi skal gribe dem med de forudsætninger, de kommer med, og anerkende disse som et fint udgangspunkt for et akademisk universitetsliv. Vi skal skrue ned for vores egen indforståethed og forklare universiteters koder, som kan virke utilgængelige for nytilkomne.

Der er mange ting, vi skal gøre anderledes i fremtiden. Det hele skal ikke ske på én gang. Vi skal tage os tid til at implementere vores nye pædagogiske ramme, så den kommer til at præge vores undervisningskultur. Derfor skal vi først og fremmest være åbne overfor at eksperimentere med nye tilgange og andre undervisningsformer.

Sammen med ledelsesgruppen og uddannelseslederne ser jeg frem til det fortsatte arbejde med den pædagogisk ramme, dialogen med div. udvalg og undervisere og implementeringen i vores undervisning på uddannelserne.

Poul Nielsen, prodekan for uddannelse

Redaktionen afsluttet: 02.05.2024