Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

Dekanens ord

Af Dekan Marianne Holmer, , 04-11-2020

Kære alle

Mandag i denne uge var vi 34 deltagere i et Zoom møde for at drøfte den kommende strategi for forskning på fakultetet. Mødet blev dygtigt faciliteret af Gitte Toftgaard, Tina Ellehuus og Harald Hasler-Sheetal fra fakultetssekretariatet.

Jeg var selv meget skeptisk, da vi nok alle er ved at være godt Corona-trætte. Jeg var stærkt i tvivl om formatet ville være engagerende, og om det var muligt at få nogle gode diskussioner i gang. Jeg synes, det gik godt, og via breakout rooms var det muligt at få mange indspil til de tanker, som forskningsudvalget havde gjort sig om strategien forinden mødet.

Det har taget en del tid at forberede mødet – nok længere tid end vi normalt plejer at bruge på at forberede møder på fakultetssekretariatet. Der er også nogle udfordringer undervejs, da det er ikke så nemt at justere mødet grundet de tekniske begrænsninger, men omvendt giver formatet mulighed for at engagere flere til at deltage i diskussioner i mindre grupper.

Opsamlinger kan laves mere dynamisk ved skifte mellem chat og tale og møderne bliver meget effektive – måske fordi en del diskussioner går tabt. Flere har dog meldt tilbage, at de syntes diskussionerne var konstruktive, og at vi kom fint videre med at formulere en strategi for fakultetet.

Det mest vanskelige i strategien er at finde en fælles vision, som alle kan have ejerskab til, og der er vi ikke i mål endnu. Derimod var det lettere at identificere en række missioner for fakultetet. Nogle kommenterede, at disse var meget brede og uden kant, mens andre fandt, at de var fine pejlemærker for fakultetet.

Vi arbejder nu videre med kommentarerne for at få missioner tilpasset diskussionen. Afslutningsvis diskuterede man institutvis, hvordan fakultetets strategi skal spille sammen med institutstrategier og SDU´s strategi.

Her blev det meget konkret, hvad de enkelte institutter ønsker sig af en fælles strategi. For at nævne et par eksempler så er der et ønske om at lære hinanden bedre at kende for at kunne finde synergier i forskningssamarbejder, og der er et ønske at sikre en moderne og velfungerende infrastruktur som i højere grad udnyttes på tværs af institutter.

Alt det og meget mere skal nu udfoldes til en strategi, som kommer i høring på institutterne i slutningen af året.  Jeg vil gerne takke alle deltagere for et stort engagement, kritiske og konstruktive kommentarer og mange spændende idéer til strategiske fokusområder og indsatser.

Det tegner godt for et stærkt Naturvidenskabeligt Fakultet i de kommende år.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 04.11.2020