Skip to main content
DA / EN
Mød SDU

Online Studiepraktik med snackbokse og køkkenkemi

I uge 43 har SDU gennem mange år haft besøg af hundredvis af gymnasieelever til Studiepraktik. Men i år blev arrangementet afviklet online.

Af Trine Søndergaard, , 05-11-2020

Det betød, at alt skulle gentænkes i et digitalt format. Lige fra rundvisninger til information om uddannelser, Odense som studieby og jobmuligheder.

På de naturvidenskabelige institutter har outreachkoordinatorer, undervisere og især et stort antal engagerede studerende derfor arbejdet på højtryk for at skabe en god online Studiepraktik. Studerende på de naturvidenskabelige uddannelser har for eksempel produceret introvideoer, virtuelle rundvisninger, tilrettelagt programmer og fungeret som tekniske assistenter på selve dagen.

Susan Traun fra SDU Studieservices afdeling for Strategi & Kommunikation er projektleder for Studiepraktik på SDU, og hun havde mange overvejelser forud for arrangementet:

– Jeg var meget spændt på, om gymnasieeleverne havde lyst til at deltage i Studiepraktik online. Men vi modtog over 1000 tilmeldinger, hvilket er omkring 2/3 af det antal, vi plejer at have. På landsplan har man haft under halvdelen af det sædvanlige antal deltagere, så på SDU’s vegne er jeg rigtig godt tilfreds, siger Susan Traun og fortsætter:

– Det betød dog, at SDU IT skulle være klar med support til 1000 nye Zoom-brugere på SDU’s system. De måtte indkalde ekstra mandskab, men heldigvis forløb den tekniske del af arrangementet uden problemer.

– Inden Studiepraktik sendte vi en snackboks til alle tilmeldte. Boksen indeholdt forskellige lækre snacks og SDU’s folder om uddannelser og optagelseskrav plus en invitation til at lytte med på et indlæg af stand-upper Mark le Fêvre. Jeg kunne se, at 260 lyttede med, siger Susan Traun.

Kasse med forskellige snacks og SDU-merchandise

På  de naturvidenskabelige uddannelser deltog i alt 183 gymnasieelever i online Studiepraktik. Det er stort set samme antal som tidligere år.
Eventkoordinator Allan Haurballe Madsen fra Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat havde et anderledes planlægningsforløb end normalt:

– Vi har haft rigtig mange møder på tværs af SDU for at kunne omlægge Studiepraktik til et online format, men jeg synes, vi fik et fint resultat. Jeg tror også, at det nye format har fungeret som en icebreaker for institutterne i forhold til at planlægge og afvikle brobygning digitalt, siger Allan Haurballe Madsen.

På Institut for Matematik og Datalogi har professor Rolf Fagerberg været med til at udvikle online Studiepraktik, og han er godt tilfreds med resultatet:

– Lange dage på Zoom kan være trættende, så på IMADA valgte vi at tilrettelægge et kort og dynamisk arrangement med en studerende som studievært, der løbende stillede om til forskellige indslag. Det gav på relativt kort tid deltagerne et godt indblik i vores studieprogrammer, studieliv, karrieremuligheder, instituttet, SDU og studiebyen Odense, forklarer Rolf Fagerberg, som er positiv overfor at gentage formatet, hvis det bliver relevant igen.

Screenshot fra online studiepraktik på Institut for Matematik og Datalogi

På Institut for Fysik, Kemi og Famraci havde outreachkoordinator Lilian Skytte planlagt et forløb, som hun kalder Køkkenkemi:

– Jeg plejer jo at tage deltagerne med til øvelser i laboratoriet, men i år sendte jeg dem en indkøbsliste og en køkkenmanual. Under studiepraktikken instruerede jeg deltagerne over Zoom i, hvordan man laver bioplastik ved hjælp af blandt andet skummetmælk. Øvelsen lykkedes for dem alle sammen, siger Lilian Skytte.

Lise Junker Nielsen er outreachkoordinator på Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, og deres deltagere blev også sendt i hjemmelaboratorie i køkkenet:

– Vi instruerede deltagerne i at oprense DNA i frugt ved hjælp af husholdningssprit, vand og opvaskemiddel. Det er mit indtryk, at de fleste fik noget ud af øvelsen. Jeg synes, vores Studiepraktik forløb langt bedre, end jeg havde forventet. Vi havde nogle tekniske udfordringer med lyden og mistede på et tidspunkt også vores internet. Jeg frygtede mest at skulle se sorte skærme og 48 inaktive deltagere, men de fleste var meget aktive, lyttende og spørgelystne, fortæller Lise Junker Nielsen.

Studentermedhjælpere på et kontor

Rikke Svensson stod for planlægningen af Studiepraktik på Biologisk Institut, og også hun havde betænkeligheder ved den tekniske side af sagen:

– Alle vores indslag skulle finde sted live, så jeg var meget spændt på, om det ville gå godt. Jeg havde studerende til at vise rundt på instituttet og fortælle om uddannelsen. Vi besøgte også Marinbiologisk Forskningscenter i Kerteminde, hvor vi fodrede sæler og fortalte om vores forskning. Vi havde desuden indlagt et par øvelser, som deltagerne skulle udføre derhjemme. Vores deltagere var meget aktive, og jeg er lettet over hvor godt det hele gik, siger Rikke Svensson.

Susan Traun fra Strategi & Kommunikation arbejder i øjeblikket med at evaluere årets Studiepraktik. Indtil vi får resultatet, kan vi håbe, at en mail sendt til Rikke Svensson udtrykker mange deltageres indtryk af studiepraktikken:

Hej Rikke

Tusind tak for en virkelig god studiepraktik. Jeg har mit sabbatår lige nu, men glæder mig så meget til at komme i gang med at studere noget bio/kemi igen snart. Det har været både lærerigt og spændende. Sig endelig tak til de søde studerende, som også virkelig har gjort et godt stykke arbejde med deres formidling. Jeg fik meget ud af dette forløb, både det faglige og det sociale.

Screenshot fra livesending på Facebook
Redaktionen afsluttet: 05.11.2020