Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

Dekanens ord

Af Dekan Marianne Holmer, , 18-11-2020

Kære alle

I de seneste uger har Det Naturvidenskabelige Fakultet haft besøg af flere fonde, som har præsenteret de kommende opslag med ansøgningsfrister i foråret. Det er særligt spændende at følge Novo Nordisk Fonden (NNF), som er i kraftig vækst og skal uddele betydelige midler over de kommende år.

NNF udvikler derfor nye instrumenter, som eksempelvis NERD og opstarts- og rekrutteringspakker inden for NAT-TEK-området, hvorfra Det Naturvidenskabelige Fakultet allerede nu har hjemtaget midler. Det Naturvidenskabelige Fakultet har også en interesse inden for Education & Outreach, hvor NNF ønsker at støtte projekter som arbejder med udbredelse af interesse for STEM i hele uddannelsessystemet.

I nogle tilfælde har vi haft mulighed for at drøfte specifikke forskningsprojekter med fondene, og jeg vil gerne takke for de flotte præsentationer, som I har bidraget med.

Meldingen tilbage fra NNF er klar: Det Naturvidenskabelige Fakultet skal endelig søge – fakultetet tilbyder masser af spændende forskning med stort potentiale inden for NNF´s interesseområde.

Vi har haft en god succesrate i de seneste ansøgningsrunder inklusive den seneste runde, hvor forskerne får svar i disse uger. Følg med her på SDUnet og på Twitter, hvor vi løbende underretter om nye bevillinger.

På denne tid af året arbejdes der intensivt med SDU’s budget, som skal præsenteres på SDU’s bestyrelsesmøde i december.

Det Naturvidenskabelige Fakultet har netop afholdt budgetmøde med Rektor, og han roste fakultetet for den kompetente budgetlægning, som er blevet langt mere præcis over de seneste år. Han noterede sig også, at Det Naturvidenskabelige Fakultet budgetterer med en stigning i uddannelsesindtægter, hvilket specielt tilskrives den nye uddannelse i Data Science og en tilgang på datalogi, samt vores forventninger til større fastholdelse.

Vi er i år udfordret på et lavere forbrug af eksterne midler grundet lavere aktivitet på projekter både i form af lavere lønudbetalinger, men specielt lavere drift. Mange midler skubbes til næste år, hvor vi håber, at det bliver muligt at gennemføre projekterne på fuld kraft.

Desværre har vi netop modtaget de seneste tal for frafald, og vi ser en stigning på flere uddannelser. Vi har længe forventet at se en effekt af pandemien på uddannelserne, og vi vil nu gå de enkelte uddannelser igennem for at finde mulige årsager og mulige tiltag til at fastholde de studerende under de nuværende betingelser.

I december afholdes den første Live Session omkring forskning i SDG på Det Naturvidenskabelige Fakultet. Mange forskere har ønsket at få et bedre kendskab til SDG-forskningen på Det Naturvidenskabelige Fakultet med henblik på at kunne trække på hinandens kompetencer i fremtidige projekter.

Der bliver tale om foreløbig tre onlinesessioner hen over vinteren. Prorektor Sebastian Mernild vil indlede denne serie med sine idéer til SDG-forskning på SDU.

Jeg vil endnu en gang takke alle for den store indsats med at få undervisning og forskning til at fungere under de fortsatte restriktioner.

Vi er alle ved at være godt møre af at arbejde hjemmefra, men jeg fornemmer også, at vi er ved at få en vis rutine i arbejdet og online-universet bliver udviklet med nye metoder til at gennemføre større møder, workshops og udviklingsarbejde. Del gerne jeres gode erfaringer med kolleger. Vi arbejder på sekretariatet med at lave en opsamling af eksempler på mødeformer, som vil blive delt på Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 18.11.2020