Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

Dekanens ord

Af Dekan Marianne Holmer, , 02-12-2020

Kære alle

I denne uge modtager institutter og de forskellige udvalg på NAT et udkast til fakultetets strategi for 2021-2025 i høring. Hen over efteråret har forskellige udvalg udarbejdet strategien i tre spor: 1. forskning, 2. uddannelse og 3. mennesker og organisation.

Nu er strategien samlet i et dokument, og der er nu for første gang mulighed for at læse strategien i sammenhæng. Jeg vil gerne starte med at takke de mange personer, som har været involveret i udarbejdelsen af strategien. Det har givet anledning til mange gode drøftelser og kommentarer – både på tværs af de forskellige udvalg og på det fælles udvalgsseminar den 2. november.

Jeg håber, at du vil se konstruktivt, men også kritisk på det udsendte. Det er ikke let at lave en strategi, som skal omfavne et helt fakultet fem år frem i tiden. Derfor er der mange kompromiser, men det er vigtigt at hele strategien giver mening og er klart formuleret.

Når vi er på plads med kommentarerne fra høringen, starter næste trin med at identificere og prioritere de nødvendige handlinger for at komme i mål med strategien. Dette arbejde ligger i foråret og er en inddragende proces, hvor medarbejdere bliver involveret som her i efteråret.

Det bliver vigtigt at kigge på de opgaver og handlinger, som vi allerede gør, for at skaffe plads til nye. Vi oplever allerede et stort arbejdspres, og det er vigtigt, at den nye strategi ikke betyder et stigende arbejdspres, men tværtimod skaber plads til at varetage såvel eksisterende som nye opgaver.

Her er du som medarbejder en vigtig brik, da du har fingeren på pulsen i dagligdagen og har førstehåndskendskab til de opgaver, som kan undværes.

Flere har spurgt til, om det udelukkende er en intern strategi eller den også skal bruges eksternt. Strategien omhandler bl.a. de værdier, vi ønsker at fremme på hele NAT. Den fokuserer også på de aktiviteter og tiltag, som vi gerne vil gøre i fællesskab på tværs af institutterne, og hvor f.eks. fakultetssekretariatet er centralt i forhold til at understøtte disse aktiviteter.

Langt de fleste temaer i strategien er således tværgående og relevante for alle institutter. Strategien retter sig dog i lige så høj grad ud af fakultetet. Den er relevant for vores studerende, for samarbejdspartnere på SDU og i resten af samfundet og verden, og strategien skal synliggøres for vores eksterne samarbejdspartnere.

Derfor vil strategien blive en vigtig del af fortællingen om NAT f.eks. på hjemmesider og i rekrutteringsmateriale.

Jeg glæder mig til at læse høringssvarene – som sagt både de konstruktive og kritiske kommentarer.

Med ønsker om en dejlig december i julehyggens tid.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 02.12.2020