Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

Ukraine, optag og regionalisering

Verdenssituationen påvirker os - både som organisation og som individer. Det kan ikke undgås, at krigen i Ukraine fylder i vores bevidsthed.

Af Marianne Holmer , , 17-03-2022

Kære medarbejder

Verden er præget af stor usikkerhed, efter Rusland har startet krigen i Ukraine. Nu er det endnu vanskeligere at forudsige fremtiden i Europa og verden generelt. En masse mennesker er på flugt fra krigen i Ukraine, og mange er parate til at hjælpe. Danskere starter bilen og kører til den polske grænse. Andre åbner deres hjem for flygtninge. Mange af jer er også bekymrede for kolleger i Ukraine.

Der arbejdes på højtryk for at finde løsninger for herboende studerende og studerende på flugt. Det tager tid at finde holdbare løsninger, og ministerier og Danske Universiteter arbejder sammen på dette. Det forhindrer ikke, at vi som individuelle forskere og undervisere kan vise vores støtte til det ukrainske folk gennem støtteerklæringer og åbenhed og forhåbentlig på længere sigt – også med konkrete tilbud.

Hændelserne i Ukraine forsinker også flere igangværende processer. I øjeblikket afventer vi en udmelding omkring regionalisering, som burde være lige på trapperne. Måske er den allerede kommet, når du læser dette.

Der har været mange indlæg i medierne omkring regionalisering, og desværre en noget uskøn debat omkring Vejle, hvor både kommuner og professionshøjskoler har kritiseret hinanden og universiteterne. Der bliver behov for at genopbygge relationer igen, når der kommer en afklaring.

I direktionen og i de kollegiale råd og nævn drøftes netop nu en ny budgetmodel for SDU. I første omgang er det principperne for modellen, der bliver stillet skarpt på. Nogle af disse principper går på simplificering og et mere stabilt budget. Generelt er der god opbakning til de fremlagte principper. Helt afgørende er det dog at få gennemregnet nogle scenarier, som er næste skridt i processen.

I forbindelse med økonomimøder med universitetsdirektøren har NAT fået stor ros for hjemtaget af eksterne midler i de sidste par år. Rosen er til alle medarbejdere, da der er tale om en fælles indsats.

Det er derfor også med stor glæde, at vi kan ønske Amelia E. Rotaru til lykke med en ERC Consolidator-bevilling. Det er meget vanskeligt at opnå bevillinger fra ERC. Derfor er det fantastisk flot, at det er lykkedes Amelia at hjemtage denne bevilling.

Afslutningsvis er det meget positivt at se optagelsestallene for vores kandidatuddannelser. På trods af et generelt fald på landsplan, er fakultetets optag sammenligneligt med tidligere år – dog fraregnet 2021, hvor alle universiteter oplevede en kraftig stigning. Nu går arbejdet i gang med at udvælge ansøgere hen mod optaget i 2022.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 17.03.2022