Skip to main content
Dekanens ord

SCC Elitecentre

Hvert fakultet skal byde ind med to forslag til SCC Elitecentre.

Af Marianne Holmer, , 07-04-2022

Kære medarbejder

Så kom udflytningsplanen endelig, så vi kan få en længe ventet afklaring omkring vores fremtidige muligheder inden for uddannelser på SDU. Heldigvis er planen blevet justeret væsentligt. Således skal SDU kun reducere med knap 5% frem mod 2030.

Det er ikke et ønskescenarium, og som det fremgår af mange medier, er der stor forundring og bekymring omkring netop beskæring af pladser inden for STEM. Alle vores aftagere mangler allerede nu medarbejdere, hvilket afspejler sig i den seneste opgørelse over dimittendledigheden i marts. Denne viser stærkt faldende tal med encifrede ledighedstal for mange af vores uddannelser.

På SDU afventer vi årets optag før vi går i gang med at lave en færdig plan for reduktioner og udflytninger. For NAT er det samtidig nødvendigt at få en afklaring omkring et eventuelt campus i Vejle. I aftalen er der afsat en million kroner til at lave en forundersøgelse af behovet for uddannelsespladser i Vejle-området.

Vi afventer altså ministeriets forundersøgelse, før vi kan tages stilling til udflytninger på NAT. Overalt på NAT arbejdes der på at tiltrække studerende til årets Kvote 1 optag. Der er afsat ekstra midler til markedsføring og outreachkoordinatorerne arbejder målrettet med forskellige aktiviteter for potentielle studerende.

I sidste uge blev beskrivelsen af SDU Climate Cluster (SCC) endelig vedtaget i direktionen efter flere høringsrunder. Universitetsrådet har udtalt stor tilfredshed med at være inddraget i processen, herunder at der er blevet lyttet til kommentarer fra miljøerne.

Det første virkemiddel i spil er SCC Elitecentre, hvor hvert fakultet kan spille to idéer ind til SCC med efterfølgende eksternt review. Opslaget til SCC Elitecentre forventes i løbet af april. På NAT er der igangsat en intern proces for at finde egnede idéer.

Alle som har interesse i et elitecenter opfordres til at indsende en idé til ledelsesgruppen, hvorefter to vil blive udvalgt til indsendelse til SCC med udgangen af juni. De fire institutledere kan fortælle mere om mulighederne og formatet for interessetilkendegivelsen. SCC vil blive inviteret til at give en præsentation af alle SCC´s virkemidler for hele fakultetet snarest.

Og så en trist nyhed om en kollega, der vil blive savnet.

I sidste uge modtog vi desværre besked om, at professor og DIAS chair Jim Vaupel er afgået ved døden efter kort tids sygdom. Det er et stort tab for CPOP-gruppen på NAT. Ikke kun fordi Jim har været helt central i gruppens udvikling, men også fordi gruppen havde mange planer om nye projekter og ny forskning sammen med Jim. Jim vil blive savnet som en visionær og ambitiøs igangsætter og ikke mindst for hans venskab. Jeg vil opfordre til at læse de mange mindeord om Jim på SDU´s kanaler.

Æret være Jims minde.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 07.04.2022