Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

Et langt, sejt træk og en velfortjent ferie

Det har været et travlt semester med en stor arbejdsmængde, forandringer og efterslæb fra nedlukninger. Nu står en velfortjent ferie for døren.

Af Marianne Holmer, , 30-06-2022

Kære medarbejder

Sommeren er endelig kommet til Danmark – og den velfortjente ferie står for døren.

Gangene på universitet summer af energi og glade kandidater med deres familier. Der bliver drukket en del champagne i anledning af veloverståede eksaminer. Heldigvis.

Samfundet har nemlig brug for kandidater inden for STEM som aldrig før. Vi oplever stor efterspørgsel af vores kandidater, og flere har fået job allerede inden dimissionen. Det bliver rigtig dejligt at fejre dem til de to kandidatafslutninger i denne uge.

Over den gode stemning på gangene hviler en tung skygge for dette forårssemester. Krigen i Ukraine er grusom og uden udsigt til en hurtig afslutning. Den har store konsekvenser for den globale verdensorden, som nu er præget af ustabilitet og utryghed.

Behovet for grøn omstilling er blevet endnu mere åbenlys, som følge af energikrisen. Hertil kommer klimakrisen, som er endnu mere synlig som følge af fødevarekrise og ekstreme vejrfænomener i mange lande.

Der er behov for at finde nye løsninger. Derfor er ny viden nødvendig for at skabe mere tryghed og bæredygtige løsninger i verden. Vi kan være stolte af at bidrage med ny viden og med uddannelse af kandidater med relevante kompetencer.

Det er hårdt arbejde hele vejen rundt på fakultetet, hvor alle bidrager til forskning og uddannelse. Mange har arbejdet ekstra hårdt i netop dette semester.

Dels med at samle op på efterfølgerne af nedlukninger (alle ansatte kom faktisk først tilbage på Campus i februar) og dels med at håndtere nye administrative systemer og ekstra høj aktivitet på forskningsprojekter.

Det betyder, at både forskere og administrativt personale har lagt mange timer på arbejdet.

Jeg håber at tiden nu er til restitution. Restitution er ikke kun vigtig for cykelrytterne i Tour de France. Det gælder også for alle andre, som arbejder på lange etaper, op og ned ad diverse hurdler, for at komme i mål med arbejdsopgaverne.

God Tour og god sommer til alle.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 30.06.2022