Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

Vi skal styrke vores uddannelsesledelse

Årets ledelsesseminar fokuserede blandt andet på uddannelsesledelse, hvor opbygning af relationer er afgørende

Af Dekan Marianne Holmer, , 18-08-2022

Kære medarbejder

Jeg håber, at alle har haft en god sommer og mulighed for at slappe af og nyde det gode vejr - selvom der både har været høje varmegrader og ekstreme hændelser med voldsom nedbør og kraftig vind.

Der bliver talt meget om klimaforandringer og behovet for mere viden, men desværre ser vi faldende interesse blandt de unge for at læse naturvidenskabelige fag, som ellers kan bidrage til mere viden.

Flere af vores uddannelser har færre studerende i år, hvor vi er gået mere end 10% tilbage sammenlignet med sidste år. Det kan der være mange forklaringer på – ikke mindst de mindre ungdomsårgange.

Temaet for årets ledelsesseminar, som netop er afholdt, var uddannelse. Mere konkret drøftede vi, hvordan vi kan styrke ledelsen af vores uddannelser. Det bliver meget vigtigt, at vores uddannelser er attraktive og af høj kvalitet i de kommende år, hvor ungdomsårgangene fortsat falder.

Uddannelsesledere, undervisningsudvalg, undervisere og administratorer mangler tid til at udvikle uddannelserne og til at gennemføre de strategiske indsatser i fakultetets strategi, som vi mener er nødvendige.

Thomas Harboe har skrevet bogen Hverdagens uddannelsesledelse (sammen med Christian Tangkjær). Han fortalte på ledelsesseminaret om sine erfaringer med uddannelsesledelse på universiteter, som er en kompleks og krævende opgave.

En af hans pointer er, at ”best practice” og ”one-size fits all” ikke findes inden for uddannelsesledelse, mens at relationsopbygning er noget af det vigtigste.

Det gælder relationer til institutlederen, til undervisere og til administratorer - og det tager tid – og kræver et bidrag fra alle. Det vil vi i ledelsen arbejde videre med i den kommende tid.

For også at blive helt konkrete og få et indblik i, hvordan man arbejder med den grønne omstilling i erhvervslivet, besøgte vi Greenlab i Skive. Her er der udlagt et erhvervsområde, hvor man tiltrækker virksomheder, som ønsker den grønne omstilling.

Ambitionen er fuld recirkulering af alle spildprodukter og dermed ingen udledninger (f.eks. gas, CO2). Greenlab forbinder virksomhederne i området, så eksempelvis plast fra genbrugsstationen bliver brugt af en virksomhed til at lave nye produkter.

Eller at biogas fra et biogasanlæg baseret på spildprodukter fra landbruget bliver brugt til opvarmning af kemiske forbindelser i en anden virksomhed, som renser spildevand til brug i produktion af hydrogen i en tredje virksomhed.

Vi fik en spændende rundvisning af de to forskningsingeniører i Greenlab og talte om de forskellige muligheder for studerende og forskere. Det vil være interessant at få Greenlab præsenteret på vores uddannelser og at etablere forsknings- og virksomhedsprojekter i samarbejde med dem.

Det kan både bidrage til fremtidige bæredygtige løsninger og til at tiltrække studerende med interesse for den grønne omstilling til vores studier.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 18.08.2022