Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

Mindre optag påvirker økonomien

Færre nye studerende kan få økonomiske konsekvenser for fakultet, der dog forventer at kunne tilpasse budgettet uden voldsomme udfordringer

Af Marianne Holmer, , 08-09-2022

Kære medarbejder

Vi har nu et bedre overblik over årets optag og bortset fra de dimensionerede uddannelser inden for bio-området, er optaget på de øvrige uddannelser lavere end forventet.

Vi er gået i gang med et større analysearbejde for at finde mulige forklaringer. I medierne har der cirkuleret mange forskellige bud på nedgangen i optaget på universiteterne på tværs af landet.

Her er det specielt følger efter Corona (udenlandsrejser) og det store udbud af jobs til unge (som historisk har ført til lave optag). Det store spørgsmål er, om der er tale om et enkelt år med særligt lave optag, om tallene stabiliserer sig på det nuværende niveau eller falder yderligere.

Der er ingen tvivl om, at vi er nødt til at fastholde vores fokus på at rekruttere studerende, hvilket ikke er en nem opgave. De små årgange har mange uddannelsesmuligheder, ikke mindst i de store byer. Samtidig ser vi et politisk pres for at søge ind på velfærdsuddannelserne.

Ud over fokus på optaget har vi en mulighed for at forbedre økonomien ved at øge fastholdelsen af studerende. Desværre har vi nogle uddannelser, hvor der er meget store frafald, selvom samfundet efterspørger kandidater inden for området.

Der er mange årsager til frafald, men vi får bedre og bedre viden om de studerendes trivsel på studierne, senest i ”Trivselsprojektet”, hvorfra vi nu implementerer forskellige tiltag til at forbedre trivslen og dermed forhåbentligt øger fastholdelsen.

Hele SDU er ved at regne på de økonomiske konsekvenser af det lave optag. På NAT kommer vi i den kommende tid til at drøfte muligheder for besparelser i budgetterne på NAT.

Jeg forventer, at vi kan finde de nødvendige besparelser ved en fælles indsats på hele NAT.

Det lave optag kan få betydning for udflytningen af uddannelser fra Odense til de andre campusbyer. På NAT afventer vi Uddannelses- og Forskningsministeriets undersøgelse af potentialet for at placere IT-uddannelser i Vejle. Afhængig af resultatet af denne undersøgelse kan det få betydning for udflytning til Kolding, og derfor bliver denne udskudt, indtil der foreligger en afklaring.

Også det kommende folketingsvalg kan få indflydelse på regionaliseringen, om end den første statsministerdebat i søndags ikke gav så megen håb om, at universitetspolitik skulle have særlig høj prioritet.

Til gengæld er der stor opbakning til universitetsuddannelser fra mange virksomheder og interesseorganisationer, som påpeger det store behov for kandidater inden for STEM-området til for eksempel Life Science og den grønne omstilling.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 08.09.2022