Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

Synergien mellem universitet og hospital

Erfaringer fra Holland viser spændende fordele, når universitet og hospital placeres sammen.

Af Marianne Holmer, , 20-10-2022

Kære medarbejder

I begyndelsen af oktober var de to direktioner fra SDU og OUH på en fælles studietur til Holland, hvor vi besøgte to universiteter, som begge arbejder tæt sammen med hospitaler.

Første stop var Vrije Universiteit (VU) Amsterdam og andet stop var Erasmus University i Rotterdam.

Begge universiteter har haft stor succes med at samarbejde med hospitaler og det gælder ikke mindst de naturvidenskabelige institutter, som spiller en stor rolle i udviklingen af den kliniske forskning.

På VU besøgte vi deres Imaging-center, som består af en selvstændig ny bygning, hvor forskere og patienter færdes sammen.

Patienterne blev således kørt direkte fra hospitalet til scanning i centret og mærker ikke en overgang fra hospital til universitet.

VU satser stort på imaging, da netop visualisering af ”sygdomme” forventes at få en afgørende rolle i fremtiden, og de var nu i gang med at bygge endnu et imaging-center.

På Erasmus University (EU) besøgte vi Centre for Data Analysis, som også var samlet i egen ny bygning. EU har investeret en del midler i tværfaglige projekter i medicinsk dataanalyse, og de inviterer studerende, forskere og virksomheder til at lave fælles projekter i centret.

Det var interessant at se succesen i samarbejdet med hospitaler, og det var klart en inspiration for begge direktioner, og der blev udvekslet erfaringer på ledelsesniveau omkring organisering og andre gode råd.

Det var også interessant at opleve, hvordan vi i begge lande står med nogle af de samme udfordringer. VU har været igennem en længere proces omkring udnyttelse af arealer, da de har begrænsede muligheder for at vokse, mens begge universiteter kæmper med at tiltrække studerende til de sundhedsfaglige og naturvidenskabelige uddannelser.

I Holland har man ingen planer om at reducere optaget af studerende på universiteterne, men man arbejder med at udvikle alternativer til de traditionelle uddannelser – for eksempel for at sikre nok og relevant sundhedspersonale i fremtiden.

Udover at det var en lærerig tur, var det også dejligt at lære direktionen på OUH bedre at kende. Alle glæder sig til at blive samlokaliseret med de muligheder, det bringer. Allerede nu er der mange idéer til et øget samarbejde.

På næste fælles direktionsmøde mellem SDU og OUH skal der blandt andet tages stilling til investering i to forskningscentre, hvor ansøgningsrunden forventes i begyndelse af 2023.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 20.10.2022