Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

Et kedeligt valg for universiteterne

Universiteterne og fremtidens uddannelser på højeste niveau har ikke fået megen opmærksomhed under efterårets folketingsvalg.

Af Dekan Marianne Holmer, , 10-11-2022

Kære medarbejder

Universiteternes forhold fyldte ikke meget under det netop afholdte valg. Dermed lignede dette valg også mange foregående valg. Til gengæld lagde jeg mærke til, at der kom en del udmeldinger fra universiteterne i dagene efter valget med henblik på at påvirke politikerne under regeringsdannelsen.

Før valget kom der mange forslag til ændringer på universiteterne. Her blev specielt udspillet Danmark kan mere III stærkt kritiseret – ikke kun af universiteter, men også af erhvervslivet. Alle ser forslaget om at reducere kandidatuddannelsen til et år for en stor andel af universitetsstuderende som en bekymrende forringelse af uddannelserne. Heller ikke STEM-uddannelserne friholdes i forslaget, der lægger op til, at 20 % af vores studerende skal tage en 1-årig kandidatuddannelse i fremtiden.

Lige nu er der stilstand i arbejdet med forslagenem og derfor kender vi endnu ikke den endelige form på hverken Danmark kan mere III eller Regionaliseringen – herunder udflytning af uddannelser fra de store byer.

Grundet det lave optag på flere af uddannelserne på NAT i år og udsigterne til mindre ungdomsårgange er ledelsesgruppen gået i gang med at gennemgå fakultetets og institutternes budgetter. NAT og SDU gør en ekstra indsats for at rekruttere studerende, blandt andet med det nye tiltag SDU Takeover. Vi afventer således optag i 2023 og håber på, at det ringe optag i 2022 var en enlig svale.

Det er min vurdering, at vi har en række parametre, som vi kan arbejde med, hvis det bliver nødvendigt at justere budgetterne. Inden for uddannelser kan vi for eksempel arbejde med at øge fastholdelse. Samtidig er der potentiale for at øge den eksterne omsætning specielt fra private fonde, en strategi som hele SDU vil have fokus på i de kommende år.

Jeg ved, at institutlederne er meget interesserede i at være i dialog, så vi sammen kan finde løsninger. Jeg vil derfor opfordre alle til at komme med forslag til handlinger, når nu vores politikere er nølende overfor at understøtte universiteternes økonomi i disse år.  

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 10.11.2022