Skip to main content
Strategi

Et år med en ny uddannelsesstrategi

Fakultetet har nu arbejdet et år med den nye uddannelsesstrategi for 2021-2025. Vores uddannelser står naturligvis helt centralt i dette arbejde, og derfor er der også formuleret en egentlig uddannelsesstrategi.

Af Prodekan Poul Nielsen, , 12-01-2022

Missionen for uddannelsesstrategien er, at vores dimittender skal være både kompetente og kompetencebevidste, så de er attraktive for arbejdsmarkedet og bidrager til samfundet.

Vi har i forvejen nogle meget stærke uddannelser med tårnhøj faglighed. Dimittenderne er efterspurgte, og de studerende giver generelt rigtig positive bedømmelser af studiemiljøet. Ikke desto mindre har vi stadig nogle udfordringer, som vi gerne vil løse.

Nogle af uddannelserne er udfordret af, at for mange af dimittenderne er for længe om at finde det første job. Det er et stort problem for den enkelte, men det er også dyrt for fakultetet, da det har ført til dimensionering af disse uddannelser. Andre uddannelser er plaget af, at alt for mange studerende – i flere tilfælde mere end halvdelen – falder fra uden at færdiggøre uddannelsen, selv om der er brug for kandidater med netop deres kompetencer. Endelig har vi også en udfordring med, at mange studerende føler sig stressede.

Derfor har vi lagt et fokus på kompetencebegrebet, som både omfatter kernefaglige kompetencer og en række komplementære kompetencer. Det centrale er, at dimittenderne skal være bevidste om de kompetencer, de har – både de faglige og de generelt akademiske og personlige kompetencer.

Med et fokus på kompetencer i studierne forventer vi, at de studerende bliver mere bevidste om egne kvalifikationer og bedre til at sætte ord på dem. Derfor bliver det nemmere at komme hurtigt i gang på arbejdsmarkedet, når de bliver færdige. Samtidig kan dette fokus også føre til mere klarhed om uddannelsens mål og relevans og dermed modvirke frafald og stress.

I arbejdet med strategien har Uddannelsesudvalget i samarbejde med institutternes undervisningsudvalg arbejdet med at definere de vigtigste ikke-kernefaglige kompetencer. Især fire har der været fælles energi i, nemlig kommunikation, kreativitet, tværfaglighed og selvledelse, men der er mange flere i spil, som hver for sig betyder meget på enkelte uddannelser. Lige nu arbejder vi på at designe en elektronisk kompetenceportfolio, som skal være en fælles ramme til de studerende på de enkelte uddannelser.

Et andet ben i strategien er større inddragelse af interessenter, dvs. de studerende selv, eksterne eksperter af forskellige slags samt virksomhederne. Vi arbejder således på at etablere en tættere kontakt til erhvervslivet, som i højere grad skal inviteres indenfor i uddannelserne, ligesom vi gerne vil kunne tilbyde flere studerende et ophold i en virksomhed undervejs i deres uddannelse.

Redaktionen afsluttet: 12.01.2022