Skip to main content
DA / EN

Uddannelsesstrategi

Underviserne får nøglerolle i at styrke de studerendes kompetencer

Det Naturvidenskabelige Fakultet ønsker at styrke de studerendes ikke-kernefaglige kompetencer samt øge deres kompetencebevidsthed. 

Af Tina Ellehuus Larsen, , 16-03-2022

De langsigtede mål med uddannelsesstrategien er:

  1. at øge fastholdelsen
  2. at få vores dimittender hurtigt i beskæftigelse

I begge mål spiller fakultetets undervisere en afgørende rolle, når de studerende skal hjælpes i overgangen fra studieliv til arbejdsliv, eller når de gør sig overvejelser om studiet.

I februar inviterede fakultetets uddannelsesudvalg derfor SDU Universitetspædagogik (SDU-UP) ind i udvalget til en drøftelse af, hvordan fakultetet i fremtiden styrker de studerendes ikke-kernefaglige kompetencer. Udgangspunktet for snakken var de fire ikke-kernefaglige kompetencer: tværfaglighed, kommunikation, kreativitet og selvledelse.

Prodekan Poul Nielsen fortæller her, hvordan en styrkelse af de ikke-kernefaglige kompetencer indgår i det øvrige uddannelsesstrategiske arbejde:

– I uddannelsesudvalget arbejder vi lige nu med fire strategiske indsatser. Den første er implementering af ’min refleksionsbank’, den anden er virksomhedssamarbejde i uddannelserne, den tredje er mere kommunikation om uddannelsesstrategien, og den fjerde er en styrkelse af de ikke-kernefaglige kompetencer. På mødet med SDU-UP oplevede jeg, at vi fik sat retning på et komplekst område, og det, synes jeg, var virkelig positivt.

I de kommende måneder vil institutternes undervisningsudvalg få til opgave at drøfte, hvilken konkret adfærd inden for de fire ikke-kernefaglige kompetencer de ønsker hos deres studerende, inden SDU-UP og Uddannelsesudvalget i fællesskab kommer med deres forslag til, hvilke undervisningsmetoder, som bedst styrker den nye adfærd.


Min refleksionsbank

"Min refleksionsbank" giver fakultetets studerende adgang til et online-univers, hvor de bliver hjulpet til refleksion over egen læring og læringens anvendelse i praksis, herunder også overførelse af kompetencer.

Formålet med refleksionsbanken er især at give de studerende et værktøj, som gør dem bedre i stand til at sætte ord på de kompetencer, de udvikler gennem studiet. På den måde kan de studerende finde større mening og relevans i studiet og som dimittender blive hurtigere til at finde det første job.

Refleksionsbanken skal være et fast og gennemgående uddannelseselement, som starter op med optaget 2022. Den vil blive sat op i itslearning, som de studerende allerede kender.

Redaktionen afsluttet: 16.03.2022