Skip to main content
DA / EN

Uddannelse

Min Kompetenceportfolio: Refleksion styrker tilknytning til studiet

Min Kompetenceportfolio er et nyt online værktøj i itslearning, som giver mulighed for, at de studerende på Naturvidenskab kan reflektere over deres kompetencer og læring i løbet af studiet.

Af Tina Larsen, , 29-11-2022

Alle bacheloruddannelser undtagen Farmaci er med i opstarten i efteråret 2022, og i allerførste omgang afholdes workshops for de studerende på første semester, hvor de introduceres til værktøjet.

Institut for Biokemi og Molekylær Biologi afholdt sin første workshop om Min Kompetenceportfolio for de studerende 7. november 2022. Programmet for workshoppen indeholdt følgende:

  1. Introduktion til Kompetenceportfolien
  2. Hvad er kompetencer, og hvordan får du styr på dem?
  3. Øvelse: Fokus på faglige kompetencer fra 1. semester
  4. Øvelse: Spot jeres personlige kompetencer/styrker
  5. Øvelse: Kom godt videre på 2. semester

Begejstringen blandt de studerende efter workshoppen var ikke til at tage fejl af, siger specialkonsulent Lise Junker Nielsen, når vi spørger om hendes indtryk fra dagen:

– De studerende skulle lige arbejde sig lidt ind i det der med at tale om sig selv og sine styrker, men da vi først kom i gang med det, var der ret stor enighed om, at det var givende på mange fronter. For eksempel skulle de dele en styrkehistorie med deres studiegruppe, hvilket gav dem værdifuld indsigt i sig selv men også i hinanden.

Prodekan Poul Nielsen forklarer, hvorfor Min Kompetenceportfolio er et vigtigt forløb for de studerende:

– Kompetencebevidsthed er en af grundstenene i fakultetets uddannelsesstrategi, fordi det er afgørende for, om de studerende kan omsætte deres viden fra studiet til virkelighedens verden.

Illustration af kompetencemodellen Learner for Life

– Vi valgte at starte ud med to kategorier, som vi mente, at de studerende nemmest kunne forholde sig til. Mange af de studerende fik en oplevelse af ”Hvor kan jeg allerede meget!” Og lige netop den følelse var én af dem, som var målet med workshoppen. Jeg ser meget frem mod det videre forløb, og jeg glæder mig til at reflektere mere sammen med de studerende på BMB, fortæller Lise Junker Nielsen.

Arbejdet med Min Kompetenceportfolio føres ud i livet på forskellig vis fra uddannelse til uddannelse, og det tilrettelægges med udgangspunkt i uddannelsens behov og udfordringer.

– Det glæder mig, at institutterne er kommet godt i gang med Min Kompetenceportfolio, og jeg synes, det er afgørende, at værktøjet tilpasses den enkelte uddannelses virkelighed. Jeg vil gerne sige tak til alle involverede for den store indsats. Jeg ved, at der altid ligger et stort stykke arbejde i at udvikle noget helt nyt, siger Poul Nielsen.

De øvrige institutter har skemalagt deres første workshop i løbet af november, og planen er, at der holdes endnu en workshop i foråret for de samme studerende. Hvordan det videre forløb bliver, er endnu ikke fastlagt. Tanken er, at Min Kompetenceportfolio igangsættes på workshops for de førsteårsstuderende, mens det senere på studiet mere bliver selvrefleksion ved hjælp af itslearning.

– Min Kompetenceportfolio bidrager til, at de studerende bliver mere bevidste om deres kompetencer undervejs i studiet. Vores håb er, at de på den baggrund styrker deres motivation og føler sig mere tilknyttet til faget med mindre frafald til følge, afslutter Poul Nielsen.

Min Kompetenceportfolio koordineres af Lise Junker Nielsen på Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Jane Ebsen Morthorst på Biologisk Institut, Michael Petersen på Kemi, Louise Kindt på Fysik, Jakob Lykke Andersen på Datalogi og Benjamin Jäger på Matematik. Linette Sønderby og Anja Soto fra SDU RIO har været en stor hjælp til at afholde workshops og helt centrale i udviklingen af Min Kompetenceportfolio.

Redaktionen afsluttet: 29.11.2022