Skip to main content
DA / EN

Netværk

Nye naboer og nye muligheder for NAT

I 2024 får SDU og dermed NAT en ny nabo: Odense Universitetshospital (Nyt OUH). Men allerede i foråret 2023 flytter Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) ud på campus og indtager de nye bygninger for enden ad gangene ved BMB.

Af Tina Ellehuus Larsen, , 29-06-2022

Netop nu er fakultetsledelsen på NAT involveret i dialog med SUND og OUH på mange fronter. Alt sammen for at sikre et optimalt naboskab, når NAT smelter sammen med vores nye naboer i et samlet byggeri på over 500.000 kvadratmeter. At et universitet og et universitetshospital befinder sig under samme tag er unikt, men det kræver forandringer på de indre linjer for at udnytte den sammenbygning til vores fælles fordel.

Institutleder Jakob Møller-Jensen er dybt involveret i drøftelserne med OUH og SUND, og han ser meget frem til alt det, som snart kommer til at ske, men som også efterlader mange spørgsmål og udfordringer:

– I fakultetsledelsen er vi meget optagede af, at vi står overfor, at to organisationer meget snart skal bygges sammen. Både rent fysisk og forhåbentlig også i overført betydning. For hvilke muligheder giver de nye fysiske rammer, og den nærhed, som dermed skabes mellem SDU og OUH? Og hvordan udnytter vi de muligheder bedst muligt i vores forskning, undervisning og administration? Det er jeg meget spændt på at se.

Jakob Møller-Jensen deltager i flere ledelsesfora om netop de spørgsmål. Et fælles ledelsesforum med institutledere fra SDU og direktionsmedlemmer fra OUH samt Danish Translational Hub, som udspringer af RI-rådet på SDU, og hvor målet er følgende: ”We will translate research and innovation in order to benefit humans and society.”

Dekan Marianne Holmer deltager også i møder med direktionen på OUH om fremtidige samarbejder, og hun er ligesom Jakob Møller-Jensen begejstret ved tanken om, at to så store organisationer snart bygges sammen.

– Jeg har et stort ønske om, at vi som fakultet skal udnytte det potentiale, som naturligt opstår, når to så store organisationer kommer tættere på hinanden. OUH’s slogan er: Patienten i centrum, og jeg vil meget opfordre til, at vi på NAT overvejer, hvordan vi kan spille ind i netop det. Vi har jo rent faktisk mange forskere, som arbejder med forskning til gavn for patienterne, og det ved lægerne på OUH ikke nødvendigvis.

Direktionerne på SDU og OUH er allerede i gang med at tale om fælles elitecentre, og her kan NAT også komme til at spille en afgørende rolle.

Jakob Møller-Jensen tror på, at der er flere steder, hvor det kan få en betydning for NAT, at vi får SUND og OUH som kommende nabo.

– Allerede nu ser vi VIP-delestillinger mellem OUH og SDU, og der er ph.d.-studerende, som forsker på tværs af de organisatoriske skel. I fremtiden vil vi se mere fælles forskningsopbygning, tværfaglige konsortier og i højere grad deling af infrastruktur. Det bliver en spændende tid, men også en tid fyldt med omvæltninger.

Lige nu overvejer fakultetsledelsen, hvordan NAT bedst kan forberede sig på de nye naboer, og hvordan emnet kan blive en strategisk prioritering for fakultetet i 2023.

Redaktionen afsluttet: 29.06.2022