Skip to main content
DA / EN

Uddannelsesstrategi

Ny uddannelsesindsats for fastholdelse og det første job

I foråret 2022 går en arbejdsgruppe i gang med at udvikle en kompetenceportefølje ”Min refleksionsbank” for fakultetets studerende. Et arbejde, som direkte udspringer af uddannelsesstrategiens fokus på kompetencebevidsthed.

Af Tina Ellehuus Larsen, , 21-01-2022

Formålet med refleksionsbanken er især at give de studerende et værktøj, som gør dem bedre i stand til at sætte ord på de kompetencer, de udvikler gennem studiet. På den måde kan de studerende finde større mening og relevans i studiet og som dimittender blive hurtigere til at finde det første job.

Refleksionsbanken skal være et fast og gennemgående uddannelseselement, som starter op med optaget 2022. Den vil blive sat op i itslearning, som de studerende allerede kender.

De studerende vil få adgang til et online-univers, hvor de bliver hjulpet til refleksion over egen læring og læringens anvendelse i praksis, herunder også overførelse af kompetencer.

Sideløbende med arbejdsgruppens arbejde i foråret 2022 vil prodekan Poul Nielsen og Uddannelsesudvalget sørge for, at undervisningsudvalgene bliver inddraget i, hvordan refleksionsbanken bedst implementeres på deres respektive institutter, og hvilket indhold den skal have på de enkelte uddannelser.

I arbejdsgruppen sidder Michael Petersen fra Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Lise Junker Nielsen fra Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Linette Sønderby  fra SDU RIO, Tanja Krog Hedegaard og Suba S. Lindholm fra Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat.

Refleksionsbanken blev godkendt af fakultetsledelsen 11. januar 2022 – læs mere om den i referatet fra mødet.

Redaktionen afsluttet: 21.01.2022