Skip to main content
DA / EN

Nyt klimacenter

Kortlægning i gang inden opstart af SDU Climate Cluster

SDU Climate Cluster (SCC) er nu etableret, og der er ansat en sekretær, som har kontor i DIAS bygningen, sammen med Sebastian Mernild, som er konstitueret leder.

Af Marianne Holmer, , 19-01-2022

SCC har startet en kortlægning af igangværende forskning inden for klimaforandringer, afbødning og tilpasning på tværs af SDU.

På NAT indsamles data via institutlederne og Eksterne Relationer. På baggrund af kortlægningen forventer SCC at igangsætte forskellige aktiviteter, herunder forskellige workshops, i løbet af foråret for at samle forskere på tværs af SDU.

Redaktionen afsluttet: 19.01.2022