Skip to main content
DA / EN

Uddannelse

Fortæl dine studerende om Talent X

Til november har NAT-studerende igen mulighed for at deltage i Talent X. Prodekan Poul Nielsen opfordrer alle til at dele dette budskab med fakultetets studerende.

Af Tina Ellehuus Larsen, , 28-09-2022

Talent X er et projektorienteret forløb på 10-20 ECTS, som matcher kandidatstuderende fra SDU med små og mellemstore virksomheder. Forventningen er, at mindst 20 studerende deltager i foråret 2023 – heraf en stor del fra NAT.

I alt er det målet, at mindst 100 studerende fra Humaniora, Samfundsvidenskab og Naturvidenskab i 2022-2023 vil blive matchet i dette store projekt, finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvor konsulentbureauet Lead the Talent, flere a-kasser og Odense Kommune også er involveret.

Prodekan Poul Nielsen er begejstret for projektet, og han fortæller her hvorfor:

– De studerendes kontakt med virksomheder i løbet af deres studie er afgørende for deres fremtidige jobmuligheder. Talent X giver de studerende en unik mulighed for at bringe deres akademiske kompetencer i spil i et tværfagligt virksomhedsprojekt sammen med studerende fra andre fag. Det er en særdeles spændende nyskabelse hos os.

deres hjemmeside skriver Talent X sådan her til de studerende:

– Du får afprøvet din teori i praksis gennem en værdiskabende praktik. Du får relevant arbejdserfaring og bliver klogere på hvad du er god til, og hvad du gerne vil arbejde med fremadrettet. Vi finder lokale virksomheder med stort ansættelsespotentiale, så du allerede kan starte din karriere nu.

Studievejleder Camilla Gundlach udtrykker også opbakning til Talent X:

– Gennem Talent X får de studerende mulighed for at anvende deres færdigheder og kompetencer i en sammenhæng, som er meget lig den verden, de møder efter studiet, og når de skal starte i deres første job. Det giver dem en masse god erfaring med i bagagen.

I Talent X defineres de studerende mere ud fra, hvem de er som mennesker, og hvad de kan byde ind med i forhold til den konkrete case, end ud fra hvilken uddannelse, de er i gang med.

– I projektet ser virksomhedsejeren udelukkende på, hvem der har de bedste løsningsforslag, og hvem der vil fungere godt i sammen i en gruppe. Faktisk kender virksomheden slet ikke deres uddannelsesbaggrund. Det gør, at de studerende mødes mindre af stereotype opfattelser af, hvad de kan bidrage med, hvilket jeg synes, er enormt positivt, siger Camilla Gundlach afslutningsvist.

Poul Nielsen opfordrer derfor alle underviserne på NAT til at være med til at sprede budskabet om Talent X til deres studerende.

– I dette efterår er der to NAT-studerende med i Talent X, men det har længe været planen, at vi til foråret skal have flere af sted. Der er således mere fleksibilitet på 2. semester på de fleste af vores kandidatuddannelser. Fristen er her til november, så kontakt endelig dine studerende, hvis du kender nogle, som kunne have lyst til at være med i sådant et projekt.

Læs mere om Talent X


Redaktionen afsluttet: 28.09.2022