Skip to main content
DA / EN

Strategi

Vær med til at udfolde de strategiske indsatser for 2023

Her i efteråret har du chancen for at få indflydelse på de strategiske indsatser for fakultetet i 2023. Du kan gå flere veje for at give din mening til kende.

Af Tina Larsen, , 27-09-2022

Fakultetsledelsen lægger op til at fortsætte og udbygge to indsatser, som allerede er i gang på NAT: Uddannelsesudvikling og -relevans og eksternt samarbejde.

I september og oktober kan du kontakte medlemmerne i SUSTAIN (møde 30. september), fakultetets Samarbejdsudvalg (møde 10. oktober), Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (møde 10. oktober), Forskningsudvalget (møde 14. oktober), fakultetets Uddannelsesudvalg (møde 27. oktober) eller Akademisk Råd (møde 31. oktober). De er nemlig de første, som fakultetsledelsen inddrager i drøftelserne af nye strategiske temaer.

Når du kontakter dit medlem af et udvalg, vil du kunne få mere information ved at efterspørge dagsordenen til mødet.

Til november og december vil institutledelserne også inddrage institutrådene i at kvalificere de strategiske indsatser, og hvis de skønner det relevant andre mødefora på institutterne.

Hvorfor skal vi tale om strategiske indsatser?

Dekan Marianne Holmer fortæller om fakultetsledelsens overvejelser i forhold til de nye strategiske temaer:

– I fakultetsledelsen har vi af flere omgange drøftet fakultetets nuværende situation, og hvad den kalder på af handling. Med baggrund i det faldende optag, den politiske dagsorden om regionalisering af uddannelser og de økonomiske konsekvenser af begge dele ser fakultetsledelsen det som afgørende, at NAT i højere grad har fokus på rekruttering og fastholdelse af studerende.

Marianne Holmer fortæller desuden, at mange ydre faktorer påvirker fakultetet i de kommende år:

– Den stadige digitale og teknologiske udvikling sammenholdt med de studerendes ønske om et fleksibelt studie og omverdenens krav til fakultetets uddannelser fordrer, at NAT har et konstant blik for udvikling af vores uddannelser.

– Jeg glæder mig til at få medarbejdernes input til fakultetsledelsens strategiske forslag i de kommende måneder, så vi kan træffe de mest velkvalificerede beslutninger for vores fakultet, slutter Marianne Holmer.

Hvad gør vi allerede

Lige nu arbejder vi med 9 prioriterede temaer på fakultetet, hvoraf mange forventes at fortsætte i 2023 eller længere.

Derudover er der følgende to strategiske indsatser, som er kommet til fra SDU og fakultetsledelsen:

  • Strategi for ekstern forskningsfinansiering på SDU: Strategien er netop offentliggjort, og vil kræve NATs bidrag i de kommende år.
  • Forskningskommunikation: Målet er at skabe mere synlighed omkring Naturvidenskab, og det vil forventeligt fortsætte i resten af strategiens løbetid.

Fakultetsledelsen forventes at træffe beslutning om de strategiske indsatser i januar 2023.

Redaktionen afsluttet: 27.09.2022