Skip to main content
DA / EN

Dekanens ord

Kære medarbejdere,

Moderne eksperimentel forskning er en dyr fornøjelse. Naturvidenskabelige forskere har brug for forskningsinfrastruktur, dvs. laboratorier med tilhørende instrumenter: genomsekventeringsudstyr, massespektrometre, mikroskoper, osv. Desuden er der brug for højt specialiserede laboranter og forskningsassistenter, der kan betjene de avancerede instrumenter.

En særlig og efterhånden ganske krævende udfordring er håndtering og analyse af alle de data, der kommer fra disse instrumenter.

Mængden af forskningsdata stiger eksplosivt, og samtidig stiger kravene til data management, herunder øgede forventninger til deling af forskningsdata. Endelig skærper den kommende persondataforordning fokus på korrekt håndtering af personfølsomme data.

På SDU arbejder vi intensivt med at understøtte forskerne bedst muligt i forhold til de øgende krav til håndtering af data.

SDU eScience Center er - i samarbejde med andre danske universiteter - i gang med at udvikle et nyt datalagringssystem, der både kan håndtere de stigende mængder forskningsdata effektivt og understøtte data management bedst muligt.

SDU forventes at komme til at spille en central rolle i det nationale initiativ omkring klinisk anvendelse af genomdata til personlig medicin (også kaldet præcisionsmedicin). Dette samarbejde forventes at bidrage til udvikling af state-of-the-art datalagrings- og databehandlingskapacitet på SDU – noget, som vil komme alle SDUs forskere til gode.

Jeg håber, at I vil understøtte disse initiativer og passe godt på jeres forskningsdata!

Martin Zachariasen, dekan

Redaktionen afsluttet: 06.11.2017