Skip to main content

Universiteterne arbejder med kvalitet på forskellig vis

Nyt fra Sekretariatet for Udvalg om bedre universitetsuddannelser: Der er mange måder at arbejde med kvalitetssikring på universiteterne. Det stod klart, da Universitetsudvalget fik besøg af tre uddannelsesledere fra universiteterne.

Studenterevalueringer, inspirationsoplæg og involvering af undervisere er bare nogle af de redskaber, universitetsledelserne bruger, når de skal udvikle uddannelserne. Det fortalte tre uddannelsesledere på Universitetsudvalgets møde den 28. september.

Under mødet fortalte de hver især, hvordan de løbende arbejder med kvalitetssikring.

- På CBS er vi meget optagede af, at forbedre kvaliteten og sørge for, at de studerende bliver hørt på en fornuftig måde, sagde Ursula Plesner, som er studieleder på CBS.

Hun fortalte blandt andet, at studerende undervejs i semestret evaluerer undervisningen, og at ledelsen jævnligt mødes med studerende og undervisere. Det giver et indblik i, hvordan kvaliteten er på de forskellige uddannelser, og om der er noget, som skal rettes op på i løbet af semestret.
Samtidig er det vigtigt, at der er en god kobling til det arbejdsmarked, der venter de studerende. Derfor følger CBS deres dimittender årene efter, at de har færdiggjort deres uddannelse, fortalte Ursula Plesner.

Studienævnet spørger blandt andet de nyuddannede, hvor de har fået job, og hvad de kan bruge af det, de har lært, så uddannelserne hele tiden kan forbedres.

På Det Naturvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet prioriterer ledelsen god undervisning højt.

Derfor arbejder de blandt andet med, hvordan de kan anerkende den gode undervisning og få de gode erfaringer bredt ud til flere uddannelser, fortalte institutleder Marianne Holmer på mødet med Universitetsudvalget.

En gang om måneden mødes hun med alle fakultetets undervisere, hvor de diskuterer kommende strategiske indsatser og får oplæg udefra om gode undervisningsformer. Det kan for eksempel handle om teknologiske muligheder, eller hvordan man kan gøre brug af video i undervisningen. Oplæggene giver underviserne ny viden og inspiration, sagde Marianne Holmer.

Prodekan Lars Grassmé Binderup fra Det Humanistiske Fakultet på Syddansk Universitet var også blandt dagens oplægsholdere. Han fortalte blandt andet, at de på SDU har gode erfaringer med at inddrage fagmiljøerne på de forskellige uddannelser, når nye initiativer skal implementeres. Frem for en ’one size fits all’-model tilpasser SDU nye initiativer til de enkelte uddannelser. Selvom det kan tage længere tid, når flere skal involveres, får de mere opbakning fra underviserne og bedre uddannelser i sidste ende, fortalte prodekanen.

Pointerne fra oplæggene vil indgå i Universitetsudvalgets videre arbejde. Udvalget mødes næste gang den 9. oktober. 

Redaktionen afsluttet: 08.11.2017