Skip to main content
DA / EN

Lars Grøntved fra BMB slap gennem nåleøjet

Lektor Lars Grøntved, Center for functional genomics and tissue plasticity, BMB, er en af de få forskere, der har fået en Sapere Aude bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond i år.

Han har modtaget 5.814.720 kr. til projektet ”Dynamisk genregulering i leveren ved indtagelse af føde”.

I alt søgte 388 mænd og kvinder om at komme i betragtning til eliteinitiativet, der skal give yngre lovende forskere muligheden for at samle et team og realisere et forskningsprojekt.

6 pct. af ansøgningerne slap igennem

Siden 2010 er ansøgertallet steget stødt, således at det i år kun var 6% af ansøgninger, der blev honoreret. Og det til trods for der i 2016 blev overført midler fra forskningsreserven for at imødegå de mange ansøgninger.

Fra 2013 til 2016 er succesraten faldet fra 15% til 7,5%.

I alt har fonden uddelt godt 165 mio. kr. i år.

Fedmerelaterede sygdomme

Baggrunden for Lars Grøntveds projekt er:

Fedmerelaterede sygdomme udgør en stor økonomisk byrde for samfundet og en indgående forståelse af sygdomsmekanismer, forbundet med svær overvægt, er afgørende for forebyggelse og helbredelse. Leveren er et af de centrale organer, som ofte har nedsat funktion i forbindelse med svær overvægt. For at udbedre det, er det nødvendigt at opnå indgående kendskab til leverens basale funktioner og regulering af disse.

Projektet vil belyse centrale regulatoriske mekanismer, der er grundlæggende for leverens evne til at respondere på indtagelse af føde. På sigt vil det kunne understøtte udviklingen af nye behandlingsmetoder for fedmerelaterede sygdomme.

Læs mere her

Redaktionen afsluttet: 30.11.2017