Skip to main content
DA / EN
Forskning

Ny forskning skal forbedre forståelsen af traumer og PTSD

Maria Louison Vang, lektor på Institut for Psykologi, modtager en Sapere Aude-bevilling til et projekt, der skal revolutionere diagnosticering og behandling af PTSD og kompleks PTSD.

Af Marianne Lie Becker, , 21-06-2024

Projektet "(no more) Gatekeeping vulnerability: The new generation of trauma-related disorders" skal bidrage til forståelsen og behandlingen af alvorlige psykiske problemer, som opstår efter svære oplevelser som krig, vold eller sygdom.

Støtten kommer fra Danmarks Frie Forskningsfond, som har tildelt Maria Louison Vang en Sapere Aude – DFF Forskningsleder-bevilling.

Stigende behov for præcis diagnosticering

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anslår, at 70 % af verdens befolkning har oplevet en potentiel traumatiserende begivenhed. Dette kan føre til psykiske problemer som posttraumatisk stresslidelse (PTSD), der påvirker folks liv negativt.

-Med dette projekt vil vi undersøge, hvordan traumatiske oplevelser påvirker den danske befolkning, og i særdeleshed hvad der karakteriserer eksponeringsprofilen hos dem, der udvikler symptomer på forskellige varianter af posttraumatisk stress. Den nye generation af PTSD-diagnoser tager udgangspunkt i et bredere traumekriterie end tidligere diagnosemanualer, og ved at undersøge bredden og karakteren af potentielle traumer kan vi sikre, at flere får den hjælp, de har brug for, siger Maria Louison Vang.

Projektets mål

Det nye forskningsprojekt sigter mod at forstå og forbedre diagnosen af PTSD og kompleks PTSD (CPTSD) i lyset af den seneste revision af WHO’s International Classification of Diseases (ICD-11), som Danmark vil tage i brug i 2027.

Den nye klassifikation introducerer vigtige ændringer, herunder en bredere definition af traumer i kriterie A, det såkaldte gatekeeper-kriterie, og tilføjelsen af CPTSD, som er en mere kompleks form af PTSD.

-De nye kriterier i ICD-11 betyder, at flere mennesker potentielt kan blive diagnosticeret med PTSD eller CPTSD. Det er afgørende, at vi forbereder vores sundhedssystem på denne ændring, så vi kan tilbyde de bedst mulige behandlingsmuligheder til dem, der har behov for det. Det indebærer også at undersøge, hvornår kliniske professionelle vurderer, at der er behov for en traumefokuseret udredning, og at understøtte kliniske professionelle i at foretage denne vurdering efter de nye kriterier ved hjælp af et forfinet redskab, uddyber Maria Louison Vang.

Bedre forståelse og behandling

Maria Louison Vang og hendes kolleger i Videnscenter for Psykotraumatologi på Institut for Psykologi vil i projektet blandt andet fokusere på, hvordan traumatiske oplevelser fordeler sig i den danske befolkning.

De vil også se på forholdet mellem traumeoplevelser og symptomer på PTSD og CPTSD og endelig hvordan sundhedspersonale opfatter de nye diagnostiske kriterier og deres indflydelse på diagnosticering.

-Når vi får en bedre forståelse af traumer og deres konsekvenser efter de nye diagnostiske kriterier, kan vi forbedre diagnosticeringen og dermed sikre at behandlingen kommer dem med et behov til gode. Forhåbentlig bidrager det til at mindske den tid, folk lider under disse tilstande. Dette vil ikke kun gavne de berørte, men også deres familier og hele samfundet, forklarer Maria Louison Vang.

Hvad er PTSD og CPTSD?

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en psykisk lidelse, der kan opstå efter en person har været udsat for eller har overværet en ekstremt truende eller forfærdelig begivenhed eller serie af begivenheder. Symptomer inkluderer genoplevelse af begivenheden/-erne i nuet, undgåelsesadfærd overfor påmindelser om traumet, og vedvarende følelse af at der er en aktuel trussel.

Kompleks PTSD (CPTSD) er en diagnose, der omfatter alle symptomer på PTSD, men også yderligere problemer som forstyrrelser i selvopfattelse, følelsesregulering og problemer med relationer. PTSD og Kompleks PTSD deler det samme traumekriterie, og adskiller sig alene på baggrund af symptomprofilen. Der er dog en tendens til at kompleks PTSD kan opstå efter længerevarende eller gentagne traumer, som f.eks. seksuelt misbrug, vold i nære relationer eller krigsoplevelser.

International Classification of Diseases (ICD-11) er WHO’s system til klassificering af sygdomme og helbredsrelaterede tilstande. Den seneste version, ICD-11, indeholder nye retningslinjer for diagnostik af psykiske lidelser, herunder de ændringer, som projektet vil undersøge.

 

Mød forskeren

Maria Louison Vang er lektor ved Institut for Psykologi og tilknyttet enheden Videnscenter for Psykotraumatologi

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 21.06.2024