Skip to main content
DA / EN

Ligestilling på SUND

IOB vil være de bedste til ligestilling og diversitet

Instituttets lokale ligestillingsudvalg har fokus på at behandle alle med respekt.

Af Sigurd A. Kristoffersen, 31-10-2023

Det bør i dagens Danmark måske være en selvfølge, men det er ikke alle arbejdspladser i landet, der aktivt går ind i arbejdet med ligestilling og diversitet. Det gør de i den grad på Institut for Idræt og Biomekanik.

Her har de nedsat et lokalt ligestillingsudvalg med institutleder Jens Troelsen for bordenden, hvor der diskuteres vigtige emner som lige løn mellem kønnene, kønsfordelinger, karriereudvikling, rekruttering og diversitet.

-Vi har nedsat et udvalg, hvor vi mødes cirka hver anden måned og drøfter, hvordan vi kan gøre det bedre. Der kan være alt muligt, man ikke opdager, hvis ikke man ser det med ligestillings-brillerne på. Derfor er det godt, at vi gør det. Det sikrer, at vi behandler alle lige – og med respekt, forklarer institutleder Jens Troelsen.

Arbejdet udspringer til dels af anbefalinger fra fakultetets ligestillingsudvalg (SUND LiU), samt SDU’s arbejde med implementering af de såkaldte ”Gender Equality Plans” (GEP), men der er plads til masser af lokale tilpasninger i de enkelte enheder.

-Vi var på ingen måder tvunget til arbejdet, men vi ville rigtigt gerne tillægge det et fokus. Det var virkelig en positiv proces, synes jeg. I udvalget sidder der garvede kræfter med blik for både VIP’erne og TAP’erne, men også unge kræfter, så der også er et blik på de helt tidlige karrieretrin. Og så har vi været godt understøttet fra central side. Så vi er ikke startet fra nul, men skulle egentligt bare finde ud af, hvad der passede til netop vores institut og den kultur, vi ønsker at skabe,” forklarer Jens Troelsen videre.

Det betaler sig

Det kan lyde omfattende med flere møder, flere processer og måske lidt mere arbejde, men på IOB ser man det som en investering i et bedre arbejdsklima, og som en måde at rekruttere og fastholde de bedste medarbejdere på, forklarer institutlederen.

-Ved at kunne rumme forskelligheder, udvider vi naturligvis vores rekrutteringsfelt. Det er vigtigt, at man føler sig set og velkommen hos os uanset køn, alder, etnicitet og uddannelsesbaggrund. Og det gælder jo for studerende og alle ansatte uanset funktion: Jo mere diversitet, desto mere med- og modspil og alsidig erfaring at trække på. Vi giver os flere strenge at spille på, kan man sige.

På IOB vil ligestillingsudvalget bestræbe sig på, at der så vidt muligt altid er ligelig repræsentation af administrativt og videnskabeligt personale, kvinder og mænd samt yngre og ældre ansatte.

Det gode ligestillingsarbejde er da også blevet bemærket af SDU’s Gender Equality Team (GET):

-Vores erfaring med ligestilling-, diversitet- og inklusionsarbejde på SDU viser, at der er behov for en målrettet indsats, hvis vi vil se resultater. Der er brug for indsatser, der designes med udgangspunkt i lokale behov og tilpasset den lokale kontekst. Og der er ingen simple greb, der kan løse alle de udfordringer, vi ser. Det er forbilledligt, hvad de har gjort på IOB og deres indsatser er til inspiration for andre institutter på SDU, fortæller Liv Baisner Petersen, der er leder af GET.

Hvis du sidder i en enhed, der ligesom IOB også ønsker at komme ud over rampen med ligestillingsarbejdet, så tag gerne fat i SUND LiU

Udtræk af IOB’s strategi og handleplan

  • Monitorering af kønssammensætning i alle stillingskategorier og i ledelsen.
  • Registrering af sammensætning i diverse råd og udvalg.
  • Synliggørelse af værdien af diversitet og ligestilling i stillingsopslag.
  • Sikre lige løn for samme arbejdsopgaver.
Redaktionen afsluttet: 31.10.2023