Skip to main content
DA / EN
Forskning

Lovende resultater i kræftbehandling med dansk teknologi og immunterapi

En kombination af immunterapi og en ny danskudviklet teknologi viser lovende resultater for patienter med særligt svær brystkræft. Behandlingen giver også håb for andre former for kræft.

Af Marianne Lie Becker, , 11-01-2024

I løbet af de sidste to årtier har immunterapi, som udnytter kroppens eget immunsystem til at bekæmpe sygdom, vist sig som en revolutionerende behandlingsform inden for forskellige former for kræft. Immunsystemets egne T-celler har en imponerende evne til at identificere og bekæmpe mange, hvis ikke alle, former for kræft. Desværre tilegner kræftceller sig ofte evnen til at bremse T-cellernes aktivitet.  
 
-Vi har allerede adskillige lægemidler, der kan forhindre kræftceller i at hæmme T-cellerne, men selv de mest effektive lægemidler har meget varierende effekt alt efter hvilken kræftform, der behandles, forklarer Odd Gammelgaard, som er en af forskerne bag det netop offentliggjorte studie. 
 
En begrænsende faktor for anvendelsen af de nuværende lægemidler er, at patienterne skal have tilstrækkeligt mange af de såkaldt reaktive T-celler der kan skelne mellem raske og syge celler, hvilket ofte ikke er tilfældet. For at imødekomme dette har man udviklet teknologier, der muliggør udvælgelse og dyrkning af T-celler i laboratoriet.  

Mød forskeren

Odd Gammelgaard er post. doc i forskningsenheden Cancer & Inflammationsforskning på Institut for Molekylær Medicin på SDU.

Kontakt

Til venstre og højre ses kræftspredningen til lungerne i hhv. ubehandlet og behandlet lungevæv. Kræftområder er farvet mørkebrunt. Der ses markant reduktion i spredningen af kræft efter behandlingen.

 

Dyrkes fra patienternes blod

Det danske biotekfirma CytoVac har udviklet en ny teknologi, hvor de tapper patienternes eget blod og udvælger og modner T-cellerne i laboratoriet. Derefter gives de laboratorie-dyrkede T-celler tilbage til patienterne.  
 
I et nyt studie har forskere fra Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital i samarbejde med CytoVac vist, at hvis de laboratoriedyrkede T-celler fra patienten selv indgives i kombination med lægemidler, der forhindrer kræftcellerne i at hæmme T-cellerne, øges effekten overfor kræften betydeligt. Kombinationen kan hæmme tumorvæksten, forhindre spredning af kræften, og markant forlænge overlevelsestiden i dyremodeller.  

Spredning af kræft er ofte afgørende for, om patienten kan kureres eller ej. Vi er særligt imponerede over, hvor effektiv behandlingen er i forhold til at forhindre at kræften spreder sig.

Odd Gammelgaard, post. doc i forskningsenheden Cancer & Inflammationsforskning på Institut for Molekylær Medicin på SDU.

Gode resultater, men langt til udbredelse 

I første omgang er behandlingen testet på dyremodeller med en særlig type brystkræft, nemlig triple-negativ brystkræft, der udgør omkring 10% af tilfældene af brystkræft og kendetegnes ved markant dårligere behandlingsmuligheder og overlevelsesrater sammenlignet med andre typer brystkræft.  
 
-Vi ønsker på sigt at kunne tilbyde kombinationsbehandlingen til mennesker med brystkræft. 
Det eneste krav for patienten for at kunne gennemføre denne form for behandling vil være gentagne bloddonationer. På længere sigt skal det undersøges, om behandlingen som forventet også kan anvendes på andre typer af kræft.  
 
-Første skridt herfra er at afprøve, om vi kan gøre de samme fund hos mennesker, som får behandlingen. På Onkologisk Afdeling på Odense Universitetshospital undersøger vi i øjeblikket effekten af de laboratoriedyrkede T-celler på patienter med triple-negativ brystkræft i et klinisk forsøg, men med vores nye lovende resultater vil det være åbenlyst også at undersøge kombinationen. Det er en længere proces, så vi kan endnu ikke sige om, og i så fald hvornår patienter kan få gavn af den nye behandling, siger Odd Gammelgaard.
  
Redaktionen afsluttet: 11.01.2024