Skip to main content
DA / EN

Uddannelse

Ny uddannelse i Odense skal afhjælpe sundhedsvæsenets udfordringer

Allerede fra næste år bliver det muligt at læse en kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab på SDU i Odense. Målet er at uddanne kandidater, der blandt andet kan forebygge og afhjælpe sygdomme – med fokus på implementering, evaluering og digitalisering.

Sundhedsvæsenet er i disse år alvorligt belastet, og netop dette skal de nye kandidater i folkesundhedsvidenskab fra Syddansk Universitet i Odense forsøge at afhjælpe, når de er færdiguddannede.

- Fremtidens sundhedsvæsen står over for markante udfordringer. Både i forhold til kronisk syge, folkesygdomme, epidemier og ulighed i sundhed, men også i relation til knappe ressourcer og personalemangel. Derfor er der efterspørgsel på kandidater, der med afsæt i viden om forebyggelse af sygdomme og sundhedsvæsenet kan få ting til at ske, siger dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Ole Skøtt.

Da det forventes, at mange løsninger i fremtiden vil indeholde elementer af digitalisering, kunstig intelligens og teknologi, har uddannelsen også et øget digitalt fokus.

Kandidaterne kan frigøre varme hænder

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab vil have fokus på implementering og evaluering og er målrettet de udfordringer, der findes i sundhedsvæsenet, når problematikker for eksempel. breder sig over et bredt felt af faggrupper.

- Formålet med uddannelsen er, at vores dimittender kan arbejde i komplekse problemfelter, omsætte viden til løsninger og lede processer med mange forskellige interesser. Fokus er praksisnært, og målet er, at det vi gør, vil kunne frigøre tid og hænder for det øvrige sundhedspersonale. De kan så i højere grad fokusere på deres kerneopgaver, siger studieleder og professor Lau Caspar Thygesen, Statens Institut for Folkesundhed.

Uddannelsen er placeret på SDU i Odense, tæt på eksterne partnere i virksomheder, kommuner, regioner og sygehuse, der har stort fokus på implementering af nye løsninger inden for forebyggelse.

De første studerende starter i september 2024 i Odense – hvor uddannelsen er på dansk. Man kan i forvejen læse den veletablerede engelsksprogede kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab i Esbjerg.
Vil du vide mere?

Uddannelses- og sekretariatschef Merete Munk, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU.

Kontakt

Vil du vide mere?

Studieleder og professor Lau Caspar Thygesen, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 11.12.2023