Skip to main content
DA / EN

navnenyt

Professor i sundhedsøkonomi med fokus på almen praksis

Line Bjørnskov Pedersen er udnævnt til professor i sundhedsøkonomi ved Dansk Center for Sundhedsøkonomi (DaCHE), Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet. Hun er tillige ansat ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense og Esbjerg.

Af Marianne Lie Becker, , 10-04-2024

I professoratet vil Line Bjørnskov Pedersen fortsætte med at bidrage til forskning om organiseringen af almen praksis med et særligt fokus på, hvordan nye praksisformer påvirker trivslen, patienttilfredsheden og behandlingskvaliteten, samt hvordan markedsændringer såsom nye medicinske gennembrud og honorarændringer påvirker patientbehandlingen, og hvilken rolle motivation og trivsel spiller for denne sammenhæng.

Line Bjørnskov Pedersens forskningsområde er organiseringen i almen praksis og praktiserende lægers motivation og behandlingsadfærd. Hun har gennem årene bidraget med forskning i, hvilken betydning organiseringen i almen praksis har for de sundhedsprofessionelles trivsel, patienttilfredsheden og behandlingskvaliteten. Line Bjørnskov Pedersen har blandt andet forsket i praksisformers betydning for valg af praksis, opgavefordeling mellem læger og praksispersonale, ændringer i honorarstrukturen og brugerbetaling, forekomsten af defensiv medicin, og behandlingsadfærden for læger på vej på pension.

Line Bjørnskov Pedersen er særligt optaget af, hvordan læger reagerer på organisatoriske ændringer såsom akkreditering, kvalitetsklynger, indførslen af nye kliniske retningslinjer og honorarstrukturændringer samt markedsændringer såsom store medicinske gennembrud og covid-19. Hun er i særdeleshed interesseret i at forstå hvilken betydning motivation og trivsel har for responsen på sådanne markedsændringer.

De teoretiske rammer for Line Bjørnskov Pedersens forskning er principal-agentteorien og forskellige motivationsteorier såsom selvbestemmelsesteorien og fortrængningsteorien.

Line Bjørnskov Pedersen er uddannet ved Syddansk Universitet og har en bachelorgrad i erhvervsøkonomi (HA) fra 2006 og en kandidatgrad i økonomi (cand.oecon.) fra 2008. I 2012 blev hun tildelt ph.d.-graden i økonomi ved Syddansk Universitet. Line Bjørnskov Pedersen blev ansat i en halvtidsstilling som adjunkt og senere lektor ved det center, der i dag betegnes Dansk Center for Sundhedsøkonomi (DaCHE). Samtidig blev hun ansat i en halvtidsstilling som seniorforsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense/Esbjerg (FEA). Line Bjørnskov Pedersen vil fortsat bestride en halvtidsstilling ved DaCHE og en halvtidsstilling ved FEA, hvor hun også er forskningsgruppeleder for forskningsgruppen ’Organisering i almen praksis’.

Igennem årene har Line Bjørnskov Pedersen haft internationale samarbejder med forskere fra universiteter i blandt andet Norge, Holland, England, Skotland, og USA, ligesom hun har været på forskningsophold i Australien og har siddet i en række internationale bedømmelsesudvalg og videnskabelige komiteer. I 2023 blev Line Bjørnskov Pedersen udpeget som ekstern bedømmer for det Europæiske Forskningsråd, og en af hendes artikler om praktiserende lægers motivation blev kåret som værende blandt de 10 mest læste ved et prestigefyldt og anerkendt tidsskrift. Fra 2022-2023 var Line Bjørnskov Pedersen tilknyttet Rådet for ny honorarstruktur i almen praksis som ekspert. I 2018 fik Line Bjørnskov Pedersen tildelt Magda og Svend Aage Friedrichs prisen for sit bidrag til forskningen i almen praksis. Line Bjørnskov Pedersen har siden 2018 været redaktør på tidsskriftet Nordic Journal of Health Economics.

Line Bjørnskov Pedersen er født i Odense den 6. december 1981. I dag bor Line Bjørnskov Pedersen i Haarby på Sydvestfyn med sin mand og sine hunde. I fritiden spiller hun fodbold i Ubberud Idrætsforening og nyder naturen i de Sydsvenske skove, når hun er oppe i familiens ødegård.

Mød forskeren

Line Bjørnskov Pedersen er udnævnt til professor i sundhedsøkonomi ved Dansk Center for Sundhedsøkonomi (DaCHE), Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 10.04.2024