Skip to main content
DA / EN

Navnenyt

Ny professor vil skærpe forståelsen af økonomiske incitamenter og tværsektorielt samarbejde i sundhedsvæsenet

Søren Rud Kristensen er udnævnt til professor i sundhedsøkonomi ved Dansk Center for Sundhedsøkonomi (DaCHE), Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.

Af Marianne Lie Becker, , 26-04-2024

Søren Rud Kristensens forskning fokuserer på sundhedsvæsenets organisering og regulering. Han interesserer sig især for designet og virkningerne af økonomiske incitamenter for kvalitet, sammenhæng på tværs af sektorer, og effekterne af frit valg og konkurrence på sundhedsområdet.

I sin forskning har Søren Rud Kristensen blandt andet undersøgt effekterne af kvalitetsafregning i sundhedsvæsenet i høj-, mellem- og lavindkomstlande, effekter af kliniske retningslinjer, samt sammenhæng på tværs af sektorer. Hans forskning tager udgangspunkt i økonomisk incitamentsteori og er ofte baseret på mikroøkonometrisk analyse af store administrative datasæt.

På dagsordenen

I den nærmeste fremtid er der to spørgsmål der står særligt højt på Søren Rud Kristensens forskningsdagsorden: Kan økonomiske incitamenter bruges til at understøtte sammenhæng på tværs af sektorer i Danmark og hvad er effekterne af de reformer der har givet patienter ret til frit sygehusvalg siden først i 1990erne.

Det første emne har Søren Rud Kristensen beskæftiget sig med siden 2015 gennem deltagelse i en række internationale forskningsprojekter. Nu undersøger han sammen med kolleger på Syddansk Universitet og Steno Diabetes Center i Aarhus, hvordan internationale erfaringer på dette område kan oversættes til en dansk kontekst med henblik på at skabe bedre sammenhæng og kvalitet for patienter med kronisk sygdom.

 Samtidigt leder han et forskningsprojekt finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv der blandet andet skal udnytte de i en international sammenhæng unikke muligheder for at koble kliniske kvalitetsregistre og administrative data til at undersøge hvordan frit sygehusvalg har påvirket behandlingskvalitet, lighed og efficiens.

Om Søren Rud Kristensen

Søren Rud Kristensen har en bred samarbejdsflade og deltager ofte i internationale forskningssamarbejder. Han er medlem af editorial board for tidsskriftet Health Policy, medlem af styregruppen for the European Health Policy Group, og formand for Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi.

Søren Rud Kristensen er sundhedsøkonom med en international profil. Han er cand.oecon fra 2008 og forsvarede i 2012 sin ph.d. fra Syddansk Universitet. Samme år rejste han til England, hvor han først arbejdede som Research Fellow og siden Lecturer ved University of Manchester indtil 2017. Herefter blev han Senior Lecturer ved Imperial College London hvor han var ansat indtil 2021 og fortsat er tilknyttet i en gæsteforskerstilling. I perioden fra 2014 til 2017 var han desuden gæsteforsker ved Harvard T.H. Chan School of Public Health. I 2019 vendte Søren Rud Kristensen tilbage til Syddansk Universitet som lektor ved Dansk Center for Sundhedsøkonomi (DaCHE).

Mød forskeren

Søren Rud Kristensen er ny professor ved Dansk Center for Sundhedsøkonomi (DaCHE), Institut for Sundhedstjenesteforskning.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 26.04.2024