Skip to main content
DA / EN
Kønsidentitet

Hvad vil det sige at være transkønnet?

Antallet af årlige henvisninger af transkønnede personer med ønske om hormonbehandling er fortsat stigende. Lektor Dorte Glintborg fra Forskningsenhed for Endokrinologi og Center for Kønsidentitet er leder af et projekt, som skal undersøge de kort- og langsigtede effekter af hormonbehandling hos transkønnede personer. Vi har bedt hende gøre os klogere på transkønnethed.

Af Nana Olejank Hansen, , 08-03-2024

Hvad vil det sige at være transkønnet?

Transkønnet er en fællesbetegnelse for de personer, som ikke føler, at det køn, de er født med svarer til det køn, de føler sig som. En transkønnet kvinde er født som mand, men føler sig som kvinde. 

Vi kan skelne mellem et fødselstildelt køn, det køn, vi har ved fødslen og kønsidentitet -  det køn, man føler sig om. De fleste oplever overensstemmelse mellem disse to, men nogle oplever i større eller mindre grad, at det ikke passer sammen. 

Det kønslige ubehag kan være så stort, at det hos den enkelte fører til et ønske om hjælp fra sundhedsvæsenet til behandling, som kan ændre kønsudtrykket. Man ændrer altså ikke sit køn, men man modtager en behandling, som sikrer overensstemmelse mellem kønsudtrykket og det oplevede køn. Det er det, som vi kalder ”kønsbekræftende behandling. Det er altså ikke et ”kønsskifte”.

At være transkønnet har ikke noget med seksualiteten at gøre – det er alene det kønslige ubehag: ”Mit køn passer ikke til, hvordan jeg føler mig”. 

Vi ved, at der kan være bivirkninger fysisk og måske også mentale bivirkninger ved hormonbehandling. Derfor skal vi også sørge for, at vi ved så meget som muligt om det. Vi giver patienterne en ny pubertet, og det giver mening at undersøge, hvordan det så går med hjerte-kar og kredsløb – også på længere sigt.

Dorte Glintborg, Klinisk lektor ved Klinisk Institut (SDU) og OUH

Hvor mange drejer det sig om?

Nyere studier viser, at 0,5-2 % af den danske befolkning oplever en eller anden grad af kønsligt ubehag. For at sætte det i perspektiv, så har 0,5 % af den danske befolkning type 1 diabetes. 

På klinikken i Odense får vi henvist cirka 220 personer om året.

Ved man, hvorfor folk kan have det kønslige ubehag?
Det korte svar er nej. Det ved vi ikke. Der er tale om en større opmærksomhed i befolkningen, men vi kan ikke forklare hvorfor vi ser en vedvarende stigning i antallet af henviste personer til vores klinikker.   

Hvilke typer behandlinger er der?

Behandlingerne bliver kaldt kønskorrigerende eller kønsbekræftende. Det vil sige, at det er behandlinger, som ændrer kønsudtrykket svarende til det oplevede køn.  

Der er den medicinske behandling, hvor man giver hormoner. Det vil altså sige enten mandlige eller kvindelige kønshormoner. 
Transkvinder får kvindeligt hormon oftest sammen med det, som hedder en ”blokker”. Det er et lægemiddel, som blokerer for det mandlige kønshormon. Det betyder blandt andet, at testiklerne skrumper og sædkvaliteten vil blive reduceret. 

Transmænd får testosteron, altså mandligt kønshormon. Dosis bliver langsomt trappet op, og så undertrykker det de kvindelige hormoner. Det betyder blandt andet, at stemmen bliver dybere, og at ens hårvækst ændrer sig, så man for eksempel får skæg. 

De medicinske behandlinger kan vi godt stoppe igen, hvis patienten ønsker det, men der vil være nogle varige effekter – også efter ophør med medicinen. Det er derfor, det er væsentligt, at vi inden har snakken om, at det som udgangspunkt er en livslang behandling. 

Den kirurgiske behandling er helt endegyldig. Ved kønsbekræftende kirurgifjerner man for eksempel brysterne eller kønsorganer. Sundhedsstyrelsen har besluttet, at man inden operation skal vurdere effekten af hormonterapi i mindst et år. Inden man giver en kirurgisk behandling, er vi igen inde og lave en samlet vurdering af det kønslige ubehag. 

Begreber

Kønsudtryk

Betegner ens ydre måde at vise sit køn på, gennem eksempelvis gennem frisure, påklædning og adfærd. Ens kønsudtryk kan variere eller adskille sig fra ens kønsidentitet, eller stemme overens.

Kønsbekræftende behandling

Betegner de behandlingsformer, som du som for eksempel transkønnet kan modtage i sundhedssystemet for at afhjælpe et kønsligt ubehag. Behandlingen foregår gennem Center for Kønsidentitet.

Kønsbekræftende behandling kan både bestå i hormonbehandling eller kønsbekræftende kirurgi. Det er forskelligt fra person til person, hvad der er ønsker om og brug for af behandling. For nogle er juridisk kønsskifte tilstrækkeligt, for andre er hormonbehandling vigtigt.

Juridisk kønsskifte

Betegner den proces, man gennemgår, når man skifter CPR-nummer og juridisk status til det køn, man føler sig som.

Kønsbekræftende kirurgi

Kirurgisk indgreb hvor der ændres på de indre eller ydre kønskarakteristika, for at afhjælpe et kønsligt ubehag. Fjernelse af brystvæv og kønsorganer er eksempler på kønsbekræftende kirurgi.

Kilde: LGBT+ Danmark

Hvordan får man hormonbehandling? 

Du får en henvisning til en af landets tre klinikker for kønsidentitet. Den henvisning får du ved egen læge. Der er klinikker i Odense, hvor jeg arbejder, samt i Ålborg og København 

Når vi ved Center for Kønsidentitet får en ny patient, er det første vi gør altid at tilbyde samtaler med en psykolog. Det gør vi blandt andet for at finde ud af, om det drejer sig om et kønsligt ubehag og for at sikre at patienten har et vedholdende ønske om den behandling, vi tilbyder.

Læger og psykologer laver en samlet vurdering. Det kønslige ubehag skal være så stort, at det giver mening med livslang medicinsk behandling og eventuel kirurgi. Som ved andre patienter har vi et stort ansvar for at sikre den optimale behandling – især fordi vi skal ind og fjerne noget, der som udgangspunkt ikke fejler noget fysisk. 

Hvorfor er det vigtigt at forske i transkønnethed?

Vi ved, at der kan være bivirkninger fysisk og måske også mentale bivirkninger ved hormonbehandling. Derfor skal vi også sørge for, at vi ved så meget som muligt om det. Vi giver patienterne en ny pubertet, og det giver mening at undersøge, hvordan det så går med hjerte-kar og kredsløb – også på længere sigt. 

Vi ved også, at transkønnede har det svært mentalt. Derfor giver det mening, at vi undersøger, om vi kan hjælpe dem bedre. Det kunne for eksempel være ved at finde ud af, om nogle har særligt behov for samtaler og støtte. 

Det vigtigste ved vores forskning er, at den skal være patientnær. Vi skal hele tiden beskrive og tilrette, så vi tilbyder den bedst mulige hjælp med færrest mulige bivirkninger. 

Det er Sundhedsstyrelsen, som sætter rammerne for, hvad vi tilbyder af såkaldt kønskorrigerende behandling. Sundhedsstyrelsen er i dialog med os, som arbejder med og forsker i området for at kunne udarbejde vejledningerne. 

Hvad byder fremtiden på indenfor dit forskningsfelt?

Vi er ved at få de første resultater fra et studie, hvor vi undersøger vi de kort- og langsigtede effekter af hormonbehandling hos transkønnede i hormonbehandling. Projektet har særligt fokus på mentalt helbred og hjertekar-sundheden. 

Det drejer sig dels om et registerbaseret studie med mere end 4000 transkønnede fra hele landet, og dels et klinisk studie, som undersøger ændringer i fysisk og mentalt helbred hos 400 transkønnede på Center for Kønsidentitet i Odense. 

Mød forskeren

Dorte Glintborg er klinisk lektor ved Klinisk Institut og Odense Universitetshospital. Hun er tilknyttet Center for Kønsidentitet ved OUH, og forsker blandt andet i, hvordan hormonbehandling påvirker patienter på kort og lang sigt.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 08.03.2024