Skip to main content
DA / EN

Akademisk Råd

Seneste nyt fra Akademisk Råd på SUND

Studieadministration på SDU, KOP23 og budget fremadrettet samt meriteringskriterier for lektorer og adjunkter. Det var blandt de punkter, som blev drøfet på sidste møde i Akademisk Råd på SUND. Du finder referat fra mødet her.

Af Bente Kjær, 23-10-2023

Akademisk Råd har til opgave at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejderes indflydelse på faglige og akademiske forhold.

På mødet i Akademisk Råd (AR) den 7. september 2023 var følgende på dagsordenen:

  • Carve-rapporten om studieadministration på SDU og den videre proces.
  • Oplæg KOP23 og budget fremadrettet.
  • Meriteringskriterier for lektorer og adjunkter.

Herudover var der punkter til orientering fra:

  • Formanden
  • Dekanen
  • Studenterrepræsentanterne
  • TAP

Læs referat fra mødet her for yderligere information.

Om Akademisk Råd

Akademisk Råd på SUND har til opgave at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejderes indflydelse på faglige og akademiske forhold.

Akademisk Råd kan udtale sig og rådgive fakultetets ledelse om akademiske forhold, herunder forhold af relevans for fakultetets udvikling, organisering og økonomi.

Rådet består af en formand og 11 medlemmer, som er henholdsvis VIP, TAP og studenterrepræsentanter. Dekanen er født medlem af rådet.

Rådet holder møder mindst to gange per semester.

Læs mere Akademisk Råd på SUND her.

Redaktionen afsluttet: 23.10.2023