Skip to main content

Formål med projektet

  • Administrationen oplever at ‘Sidde i opgaver op til halsen’ uden udsigt til, at der umiddelbart kan tilføres flere ressourcer.
  • Den nuværende opgaveorganisering vanskeliggør overblik og etablering af fælles administrative processer og opgaveløsning.
  • Der er en væsentlig varians i professionaliseringen af de administrative processer på de forskellige institutter, der til tider opleves internt og af fagmiljøerne.
  • Der er ikke et klart fælles billede af de nuværende administrative kompetencer eller de relevante fremadrettede kompetencer.
  • At udvikle de administrative fællesskaber på SUND.
  • At skabe større organisatorisk robusthed på SUND.
  • At mindske oplevelsen af opgavepres på den enkelte medarbejder på SUND.
  • At synliggøre, hvilke administrative opgaver, der løftes lokalt på institutterne og i fakultetssekretariatet samt for udvalgte opgaver – hvordan.
  • At gøre os i stand til at beslutte og efterfølgende implementere indsatser, der reducerer det individuelle opgavepres i de administrative funktioner på institutterne og i fakultetssekretariatet.

Sidst opdateret: 20.02.2024