Skip to main content

Tidsplan for projektet

Projektet er overordnet opdelt i to faser, der sammenlagt løber frem til sommeren 2023: En analysefase og en implementeringsfase.

Hver fase rummer en række aktiviteter og leverancer, som på forskellig vis involverer og inddrager medarbejdere og ledere på tværs af SUND. 

Konsulentbureauet Carve står for at lede projektet og de to faser  godt i mål. 

Nedenfor finder du mere information om aktiviteter/leverancer i de to faser:

1. Opstart:

 • Carve afholder Kick-off-møde for alle involverede medarbejdere.
 • Carve besøger fire udvalgte institutter og fakultetssekretariatet for at danne sig et billede af det administrative arbejde.

2. Overblik og indsigt:

 • Carve skaber overblik over administrative opgaver og funktioner på tværs af SUND.
 • Carve afholder opgavekortlægnings-workshop for udvalgte medarbejdere/områder.
 • Carve leverer end fuldstændig procesanalyse af op til fire administrative processer.

3. Afklaring og udsyn:

 • Carve afholder fremtids-workshop for udvalgte medarbejdere/områder.
 • Carve leverer en evaluering af opgaver i forhold til fremtiden.
 • Carve leverer procesdesign af x antal opgaver.
 • Carve leverer rapport med anbefalinger.

Implementeringsfasen er endnu ikke endelig besluttet/fastlagt, men den kunne eksempelvis bestå af:

1. Implementering af identificererede og prioriterede indsatser:

 • Implementering af ny organisation.
 • Implementering af IT-løsninger og automatiseringer.
 • Definition af fremtidige roller og kompetencer.

2. Kompetenceudvikling af medarbejdere:

 • Implementering af nye processer.

Sidst opdateret: 20.02.2024